Tiráž

beeline GmbH
Gruenstr. 1
51063 Kolín, Nemecko
Telefón: +49 221 –96275-0
Telefax: +49 221 –96275 -6611
E-mail: info@beeline-group.com
Internet: www.beeline-group.com


Konatelia oprávnení na zastupovanie spoločnosti: Hinrich Tode, Marc Olivier Oeuvrard

Registrový súd: Okresný súd Kolín
Registračné číslo: HRB 25831

IČ DPH podľa § 27 a zákona o DPH: DE120679517

Osoba zodpovedná v zmysle tlačového zákona a § 55 RStV (štátna zmluva o rozhlase): Pán Hinrich Tode

Povinnosť informovať podľa nariadenia o riešení spotrebiteľských sporov online

Riešenie sporov online v súlade s čl. 14 ods. 1 nariadenia o riešení spotrebiteľských sporov online: Európska komisia poskytla platformu pre urovnanie sporov online. Viac tu:

www.ec.europa.eu/consumers/odr  


Povinnosť informovať podľa zákona o urovnaní spotrebiteľských sporov

Snažíme sa urovnať prípadné rozdiely názorov vyplývajúcich z našej zmluvy.

Spoločnosť beeline GmbH vopred vyhlasuje, že nie je ochotná zúčastniť sa na konaní na urovnanie sporov pred zmierovacím orgánom sporov so spotrebiteľmi v zmysle § 36 ods. 1 zákona o urovnaní spotrebiteľských sporov.

Tým nie je dotknutá možnosť urovnania sporov prostredníctvom zmierovacieho orgánu sporov so spotrebiteľmi počas alebo v priebehu konkrétneho sporu v prípade súhlasu oboch zmluvných strán (§ 37 zákona o urovnaní spotrebiteľských sporov).