beeline a jej cesta

Naša firemná kultúra je jedinečná! Je dušou spoločnosti beeline a DNA nášho úspechu. Naša kultúra stojí na hodnotách, na ktorých budujeme naše myslenie a konanie. Každému zamestnancovi poskytujú orientáciu a sú navyše prísľubom pre našich obchodných partnerov.

Kvalita

Každý v beeline pracuje na 100 percent. Deň čo deň. Dlhodobá spokojnosť našich zákazníkov a partnerov spočíva v centre nášho konania a v našej neustálej snahe sa zdokonaľovať. Tento cieľ plníme aj interne, voči našim zamestnancom a kolegom.

Tímový duch

Každý zamestnanec je súčasťou našej rodiny beeline. Navzájom sa podporujeme a kompenzujeme nedostatky iných. Spoločne vytvárame pracovné prostredie založené na rešpekte, férovosti, dôvere, prístupnosti a partnerstve.

Transparentnosť

Neobmedzene sa usilujeme o vzájomnú diskusiu, a to na všetkých významných rozhraniach, a umožníme ľahký prístup k potrebným informáciám. Pritom sa správame autenticky, delíme sa o informácie a komunikujeme otvorene a priamo.

Vášnivosť

Vášeň je náš výkon motora! Milujeme svoje podnikanie a milujeme módu. Každý jednotlivec vkladá celú svoju dušu do svojej práce s cieľom posunúť veci vpred. S vášňou sa chopíme iniciatívy a neustále prejavujeme kreativitu, otvorenosť a podnikanie v každodennom živote.

Zodpovednosť

My v beeline prevezmeme zodpovednosť za svoju pracovnú oblasť, za svoje konanie, za svoje produkty a za svojich pracovníkov. Svoje rozhodnutia robíme na základe aspektov udržateľnosti a sociálnej zodpovednosti. Konáme a myslíme cielene a nákladovo efektívne.