Jeden svet

Naša spoločenská zodpovednosť nekončí na štátnych hraniciach. Ako jeden z popredných dodávateľov módnej bižutérie máme možnosť - a podľa nášho názoru dokonca povinnosť - zabrániť akejkoľvek forme vykorisťovania.

Od roku 2001 sa zasadzujeme dodržiavanie pracovného práva a podmienok v súlade so zákonmi krajín, v ktorých sa vyrábajú naše produkty. Svojich dodávateľov považujeme za partnerov a spoločne vyvíjame obrovské úsilie a empatiu a odvádzame veľké množstvo osvetovej práce s cieľom presadiť etický kódex našej spoločnosti.

V týchto aktivitách nás a našich dodávateľov podporujú zvláštni audítori z príslušných krajín, ktorí pravidelne navštevujú výrobné prevádzky a kontrolujú dodržiavanie noriem. V prípade ich nedodržania sa urobí dohoda o náprave, ktorú potom v nejakom reálnom časovom rámci kontrolujú naši audítori.

Inými slovami, etický kódex, ktorý presadzujeme, nemá platnosť len v rámci beeline, ale v celom výrobnom reťazci. Naši zákazníci majú istotu, že výhodné ceny našich produktov nie sú draho zaplatené niekde inde.