Úvod

Tento dokument slúži na informovanie vás o obchodnom kontakte skupiny beeline (pozri korporácie, na ktoré sa vzťahuje toto oznámenie o ochrane osobných údajov v časti 1 nižšie) o spracovaní vašich osobných údajov.

Osobné údaje

Osobné údaje sú akékoľvek informácie, ktoré s vami súvisia. Obsahujú aj informácie, ktoré vám môžu nepriamo súvisieť len s pridelením identifikátora, napríklad menom, ID číslom, údajmi o polohe alebo online identifikátorom. Identifikovateľná je aj osoba, ktorá môže byť identifikovaná na základe jednej alebo viacerých špecifických charakteristík, ktoré vyjadrujú fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychologickú, ekonomickú a kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Prehľad

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa skladá z všeobecnej časti (oddiely 1 a 2), v ktorej sú uvedené všeobecné informácie o spracovaní osobných údajov skupinou beeline.

V časti 2.c budete informovaní o svojich právach.


1.    Pôsobnosť; Zodpovedný subjekt pre vaše údaje

Toto upozornenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na spracovanie Vašich osobných údajov

 

beeline Austria GmbH

beeline Concessions B.V.B.A.

beeline Retail B.V.B.A.

beeline Canada Accessories Inc.

beeline Services (Qingdao) Co. Ltd.

beeline Czech Republic s.r.o.

beeline Concessions S.A.R.L.

beeline Concessions S.A.R.L.

beeline GmbH

beeline Concessions GmbH

beeline Log. GmbH

beeline Log. Immob. GmbH

beeline Retail GmbH

beeline Hungary Kft.

beeline Ireland Accessoires Limited

beeline Italy S.r.l.

beeline Korea Co. Ltd.

beeline Retail S.A.R.L.

beeline Retail B.V.

beeline Concessions B.V.

beeline Poland Sp.zo.o.

Direkte Linie Concessions - Sociedade Unipessoal, LDA

beeline Slovakia s.r.o.

beeline Concessions S.L.

beeline Retail S.L.

beeline Switzerland AG

beeline Retail Ltd. - beeline Retail Taki ve Aksesuar Pazarlama Ticaret

beeline UK Accessoires Ltd.

beeline USA Inc.

beeline Import & Services LLC

 

Nasledujúci výraz „beeline“ (bez prípony pre konkrétnu entitu) odkazuje len na entitu beeline (alebo subjekty), ktorá

 • uzatvorila dohodu s vašou spoločnosťou/spoločnosťou v ktorej pracujete
 • vás kontaktovala v rámci diskusie o obchodných príležitostiach alebo v akomkoľvek inom kontexte
 • dostala vaše kontaktné informácie počas férového alebo iného obchodného podujatia
 • získala od vás vyhlásenie o súhlase

Iba táto konkrétna entita (alebo tieto subjekty) je zodpovedná v zmysle zákona o ochrane údajov s ohľadom na vaše údaje o obchodných zmluvách. Tento konkrétny subjekt (alebo tieto subjekty) je v nariadení GDPR označovaný ako „prevádzkovateľ“.
 

2.    Kontaktné údaje prevádzkovateľa a DPO

a)    Kontaktné údaje prevádzkovateľa údajov

beeline Austria GmbH
Hellbrunner Straße 11a/3,
5020 Salzburg

beeline Concessions B.V.B.A.
Meir 87 Postfach 2, 2000 Antwerpen,
Belgium

beeline Retail B.V.B.A.
Meir 87 Postfach 2, 2000 Antwerpen,
Belgium

beeline Canada Accessories Inc.

1075 Peachtree Street, NE | Suite 3250,
Atlanta, GA 30309,
USA

beeline Services (Qingdao) Co. Ltd.
B-4-1, No. 170, No. 17 jiujiang Road,
Jimo City, Qingdao City
China

beeline Czech Republic s.r.o.
Prague 2, Vinohrady,
Jugoslavska 620/29,
Czech Republich

beeline Concessions S.A.R.L.
22 Rue du 4 Septembre,
75002 Paris, France

beeline Retail S.A.R.L.
22 Rue du 4 Septembre,
75002 Paris,
France

beeline GmbH
Grünstraße 1,
51063 Köln,
Germany

beeline Concessions GmbH
Grünstraße 1,
51063 Köln,
Germany

beeline Log. GmbH
Grünstraße 1,
51063 Köln,
Germany

beeline Log. Immob. GmbH
Grünstraße 1,
 51063 Köln,
Germany

beeline Retail GmbH
Grünstraße 1,
51063 Köln,
Germany

beeline Hungary Kft.
Fö utca 14-18 VII em.,
HU-1011 Budapest,
Hungary

beeline Ireland Accessories Limited
1 Castlewood Avenue, Rathmines,
Dublin 6, Republic of Ireland

beeline Italy S.r.l.
Via Desenzano, 14,
20146 Milano,
Italia

beeline Korea Co. Ltd.
27th floor, Yeongdongdae-ro 511, (Trade Tower, Samseong-dong),
Gangnam-gu, Seoul,
Korea

beeline Retail S.A.R.L.
35, Avenue de la Gare,
L - 611 Luxembourg

beeline Retail B.V.
Dunentstraat 6m
3024C Rotterdam,
Netherlands

beeline Concessions B.V.
Dunantstraat 6, 3024C Rotterdam,
Netherlands

beeline Poland Sp.zo.o.
Rynek Glowny 6,
31-042 Krakow,
Polska

Direkte Linie Concessions - Sociedade Unipessoal, LDA
Av. Das Forcas Armadas, 125,
12 Lisboa,
Portugal

beeline Slovakia s.r.o.
Zámocké schody 2/A, 811 01
Bratislava
Slovakia

beeline Concessions S.L.
Avinguda Portal de I'Angel, n° 38, 1°,
08002 Barcelona,
Espana

beeline Retail S.L.
Avinguda Portal de I'Angel, n° 38, 1°,
08002 Barcelona,
Espana

beeline Switzerland AG
Bolleystrasse 9,
8006 Zürich,
Switzerland

beeline Retail Ltd. - beeline Retail Taki ve Aksesuar Pazarlama Ticaret Tesvikiye Mah. Akkavak Sok. No. 9, Kat.4,
Tesvikiye Sisli Istanbul,
Turkiye

beeline UK Accessories Ltd.
15 Whitehall, London, SWaA 2DD,
England

beeline USA Inc.
1075 Peachtree Street, NE | Suite 3250,
Atlanta, GA 30309,
USA

beeline Import & Services LLC
1075 Peachtree Street, NE, Suite 3250,
Atlanta, GA 30309,
USA

b)    Kontaktné údaje o úradníkovi pre ochranu údajov

Kontaktné údaje každého úradníka na ochranu údajov sú tieto:

DataProtectionOffice@beeline-group.com

 

3.    Ktoré údaje spracováva beeline?

Pri normálnom priebehu vzťahu so zákazníkmi a zmluvnej činnosti spoločnosť beeline spracuje nasledujúce typy osobných údajov:

 • Osobné informácie o CRM, ako je vaše meno, dátum narodenia, pohlavie;
 • Obchodné kontaktné informácie, ako napríklad obchodná e-mailová adresa, obchodná adresa;
 • Ďalšie informácie o vašej pozícii vo vašej spoločnosti a aktivitách v súvislosti so spoločnosťou beeline;
 • Informácie potrebné na dodržiavanie a riadenie rizík vrátane hodnotenia kvality produktov a služieb vašej spoločnosti.
 • Ak pristupujete k intranetu spoločnosti beeline, vaše prihlasovacie údaje (na základe vašej e-mailovej adresy) budú spracované beeline. Okrem toho budú spracované protokolové súbory (ale neoznámené vám) a štatistická analýza využitia intranetu sa bude vykonávať.

Nasledujúce údaje sú ďalej označované ako „obchodné kontaktné údaje“.


4.    Čo robí spoločnosť beeline s údajmi?

Pri bežnom priebehu vzťahu so zákazníkmi a zmluvnej činnosti bude spoločnosť beeline vykonávať tieto spracovateľské činnosti:

 • Obchodné údaje o kontaktoch sú spracované s cieľom uzavrieť, vykonať a ukončiť dohody B2B s inými spoločnosťami;
 • Obchodné údaje o kontaktoch sú uložené v beeline v systéme CRM služby beeline a spracované na vytvorenie a udržiavanie obchodného vzťahu s vami a vašou spoločnosťou.
 • Údaje o obchodných kontaktoch môžu byť spracované na účely interného vykazovania;
 • Obchodné kontaktné údaje sú spracované v rámci riadenia dodávateľov;
 • Obchodné kontaktné údaje sú spracovávané na účely dodržiavania a riadenia rizík vrátane hodnotenia kvality produktov a služieb vašej spoločnosti.
   

5.    Všeobecné informácie

c)    Vaše práva

Na požiadanie máte právo získať bezplatné informácie o uložených osobných údajoch.

Okrem toho máte právo na získanie opravy nepresných osobných údajov, právo na obmedzenie nadmerného spracovania osobných údajov, ako aj právo získať vymazanie neoprávnene spracovaných osobných údajov alebo údajov, ktoré sú uložené príliš dlho (ako keďže neexistujú žiadne zákonné povinnosti uložiť údaje). Okrem toho máte právo prijímať vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli beeline. Dáta budú poskytnuté vám (alebo tretej strane, ktorú vymenujete) v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte (právo na prenos údajov).

Pozrite tiež vaše právo na námietku spracovania údajov v časti uvedenom nižšie (d).

Ak chcete uplatniť svoje práva, môžete napísať e-mail na adresu DataProtectionOffice@beeline-group.com

 

d)    Všeobecné informácie o právnom základe všetkých procesov uvedených nižšie

Spracovanie vašich osobných údajov spoločnosťou beeline je založené na článku. 6 ods. 1 písm. f nariadenia GDPR. Podľa čl. 6 ods. 1 písm. f nariadenia GDPR je spracovanie osobných údajov zákonné, ak je spracovanie nevyhnutné na účely legitímnych záujmov, ktoré sleduje spoločnosť beeline, s výnimkou prípadov, keď takéto záujmy sú menej dôležité ako vaše záujmy alebo základné práva a slobody vyžadujúce ochranu osobných údajov. Zákonný záujem spoločnosti beeline spočíva v používaní a udržiavaní kontaktných údajov zmluvných partnerov alebo potenciálnych budúcich partnerov. Ďalej legitímny záujem spoločnosti beeline spočíva v štatistickej analýze využitia jeho intranetu.

Môžete namietať proti tomuto spracovaniu údajov na marketingové účely kedykoľvek bez udania dôvodu.

Okrem toho môžete tieto údaje vo všeobecnosti namietať, ak existujú dôvody, ktoré existujú vo vašej konkrétnej situácii a ktoré hovoria proti spracovaniu údajov. Za týmto účelom môžete napísať e-mail úradníkovi pre ochranu údajov:

DataProtectionOffice@beeline-group.com
 

e)    Všeobecné informácie o spoločnosti beeline GmbH a spoločnosti Microsoft ako príjemcov údajov

Informačný systém beeline, v ktorom sú osobné údaje spracovávané, je organizovaný spoločnosťou beeline GmbH, Grünstraße 1, 51063 Köln. Spoločnosť beeline GmbH v tejto súvislosti vykonáva iba činnosti spracovania údajov v mene a podľa pokynov beeline.

beeline používa kanceláriu 365, ktorú hosťuje spoločnosť Microsoft AG, ktorej hostiteľom je spoločnosť Microsoft AG v dátových centrách v Amsterdame (Amsterdam Microsoft Azure Datacenter: Oudezijds Achterburgwal 1921, 1012 DX Amsterdam, Niederlande) a Dublin (Dublin Microsoft Azure Datacenter:   29-30 O'Connell Street Lower, North City, Dublin, Irsko) (Údaje nebudú prevedené mimo EÚ podľa dohody medzi spoločnosťou beeline GmbH a spoločnosťou Microsoft).
 

f)    Všeobecné informácie o dobe skladovania

Údaje o obchodných kontaktoch sa vo všeobecnosti odstránia iba vtedy, ak budete namietať proti ďalšiemu spracovaniu.

Všetky osobné údaje obchodných partnerov, ktoré boli spracované v rámci uzavretia a realizácie zmluvy, sú uložené podľa daňového a účtovného zákona každej krajiny nasledovne:

 • Nemecko: 10 rokov
 • Francúzsko: 10 rokov
 • Rakúsko: 7 rokov
 • Česká republika: 10 rokov
 • Holandsko: 7 rokov
 • Belgicko: 7 rokov
 • Luxembursko: 10 rokov
 • Poľsko: 6 rokov
 • Maďarsko: 8 rokov

Okrem toho sa v niektorých procesoch uvádzajú odchýlky v skladovacích obdobiach.
 

g)    Informácie podľa článku 13 ods. 2 písm. e nariadenia GDPR:

The provision of your business contact data is not a statutory or a contractual requirement, or a strict requirement necessary to enter into a contract/a business relationship. You are not obliged to provide the personal data. There are no consequences, if you fail to provide personal data. However, using this contact data facilitates the business relationship between beeline and your company/your employer.