Franchise

S týmto obchodným modelom chceme posilniť účasť našich značiek v metropolách mimo Európy. Hľadáme popredných maloobchodníkov, ktorí so sebou prinesú dostatočné Know-how v oblasti realít a Sales Operations, a ktorí majú k dispozícii už vybudovanú distribučnú sieť. Našim cieľom je s Vami vybudovať  stabilný a dlhoročný obchodný vzťah. V popredí stojí strategické spojenie medzi našimi silnými značkami a Vaším lokálnym Know-how.  Podporíme Vás s našimi kompetenciami v oblasti Branding, Visual Merchandising a Supply Chain Management. Ponúkame obchod „readytogo“,  aby ste sa so svojím týmom mohli sústrediť na zvýšenie predaja priamo na mieste.

Chcete naše značky uviesť na Váš lokálny trh a zúčastniť sa našej medzinárodnej expanzie?

Oslovte nás!