STARÁME SA

Pod hlavičkou STARÁME SA združujeme projekty, ktorých cieľom je neustále zlepšovať naše výrobky, znižovať našu ekologickú stopu, zabezpečovať dobré sociálne štandardy v našich vlastných prevádzkach, ako aj u našich výrobných partnerov, a podporovať sociálne projekty.

Veríme vo vytváranie silných a hodnotných značiek pre jednotlivcov

Naša podniková kultúra obsahuje výslovný záväzok, že zodpovedné konanie bude základným princípom nášho každodenného pracovného života. Snažíme sa o dlhodobé partnerstvá s našimi dodávateľmi a spolupracujeme s našimi obchodnými partnermi pri neustálom zlepšovaní našich vlastných výkonov, ako aj výkonov našich dodávateľov. To znamená, že pravidelne revidujeme naše usmernenia a ciele.

Produkty

Sú krásne a bezpečné. Ustavične sa snažíme, aby to tak zostalo aj naďalej, a to tak, že kontrolujeme produkty a výrobu podľa najvyšších štandardov.

Dodávateľský reťazec

Podnikáme eticky a v súlade so zákonom. Spolupracujeme s partnermi, ktorí odhodlane pracujú na udržateľnej budúcnosti.

Sociálne veci

Zameriavame sa na vytváranie dlhodobých a inovatívnych programov, ktoré budú mať trvalý pozitívny vplyv na ľudí spojených s našimi produktmi.

Životné prostredie

Iniciovali sme viacero programov, aby sme udržali našu stopu malú. Všetky produkty, ktoré sa momentálne objednávajú, sú CO2 neutrálne, aby sme uviedli iba jeden príklad.

Komunita

Budujeme trvalé štruktúry - sociálne, environmentálne a ekonomické. Sme na strane všetkých ľudí a spolu s našimi partnermi zlepšujeme životy mnohých ľudí.

Naše projekty We Care sú viac ako len sľub – to, čo sme už dosiahli:

Kódex správania dodávateľov

Náš Kódex správania dodávateľov vychádza z dohovorov a odporúčaní MOP, ako aj z dohovorov OSN o ľudských právach a právach detí. Riadi sa tiež bežnými medzinárodnými normami, ako sú ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, a normami, ktoré sú v tomto odvetví bežné, ako napríklad Dohoda alebo Príručka k systému riadenia chemických látok. Dodržiavanie Kódexu správania našich dodávateľov a Kódexov správania našich zákazníkov zabezpečujeme prostredníctvom auditov, ktoré často vykonávajú miestni audítori poverení spoločnosťou beeline.

Sociálna angažovanosť

beeline je najväčším podporovateľom OXFAM Ireland a toto silné partnerstvo trvá od roku 2009. Oxfam je celosvetová humanitárna a rozvojová organizácia a usiluje sa o spravodlivý svet bez chudoby. Podporu poskytujeme prostredníctvom dodávok nepredaných položiek, ktoré OXFAM predáva vo svojich vlastných obchodoch SIX4Good, pričom len v roku 2019 sa z predaja tohto tovaru získalo viac ako 1,5 milióna eur. Zisk sa používa na podporu žien v Ugande, Rwande, Južnom Sudáne, Tanzánii a ďalších krajinách. Na obrázku je Ng'washi Shimba (vpravo) z Tanzánie, ktorá spolu s ďalšími ľuďmi prevádzkuje malú farmu podporovanú OXFAM. Ženy sa tak môžu živiť aj mimo sezóny pestovania sisalu.

Viac sa o našom partnerovi dozviete na stránke: www.www.oxfamireland.org

Neutralizácia CO2

Vďaka každoročnej správe o emisiách CO2 neustále meriame našu uhlíkovú stopu a vieme, na ktorých miestach môžeme proces optimalizovať. V posledných rokoch sme postupne znižovali emisie CO2 vo výrobe a v dodávateľskom reťazci. To, čo sa ešte emituje, kompenzujeme v rámci nášho partnerstva s projektom Togo. To znamená, že všetky objednané položky, od surovín až po naše sklady, sú CO2 neutrálne. Prostredníctvom sociálneho projektu Togo bolo vysadených už viac ako 280 000 stromov. Viac informácií nájdete na stránke:

www.natureoffice.com/klimaschutzprojekte/project-togo

Zdieľanie skúseností

Vďaka pozvaniu na samit Vízia 2045, ktorý je súčasťou Svetovej konferencie o klíme, sa nášmu záväzku k väčšej udržateľnosti dostáva aj medzinárodného uznania. Vybrané spoločnosti sa zaviazali plniť 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN a na konferencii sa podelia o svoje skúsenosti.

Viac o Vízii 2045 sa dozviete na stránke:
www.vision2045.com
Vízia spoločnosti beeline: https://vision2045.com/how-beeline-became-a-shining-example-of-how-to-make-fashion-jewelry-more-sustainable/

Projects

Správa o udržateľnosti 2018-19

WE CARE Milestones

certifikát beeline

Spolu môžeme pozitívne ovplyvniť spoločnosť a svet, v ktorom žijeme.

Priidaj sa k nášmu jedinečnému tímu kreatívcov, stratégov a obchodníkov, ktorí vytvárajú nadčasové a trendy návrhy, ktoré ľudia milujú, nosia a môžu si ich dovoliť.

Viac o nás