Prehlásenie o ochrane dát

Ochrana a bezpečnosť osobných údajov našich zákazníkov a používateľov našej online ponuky berie spoločnosť beeline GmbH veľmi vážne. V tomto prehlásení o ochrane dát vám vysvetlíme, ktoré informácie a osobné údaje zhromažďujeme v našej online ponuke a ako ich využívame.

1. Pri návševe našich stránok vytvoríme a uložíme protokol (logfile) s: 

  • doménovým menom alebo IP adresou dotazujúceho sa počítača;
  • dátumom, časom a dobou trvania prístupu;
  • dotazom klienta na súbor (meno súboru a URL);
  • kódom odpovede http;
  • stránkami, z ktorých ste vošli do našej online ponuky;
  • množstvom prenesených dát.

K dočasnej registrácii prístupov dochádza z dôvodu bezpečnosti dát a zaistenia stability a prevádzkovej schopnosti nášho systému a jeho ochrany pred možným napadnutím zvonku. Okrem toho štatisticky vyhodnocujeme dáta, aby sme mohli optimalizovať našu online ponuku.

2. Aby sme optimalizovali tvorbu našej online ponuky a za účelom reklamy a prieskumu trhu vytvoríme z tzv. užívateľských dát profily používateľov pod rôznym pseudonymami. Užívateľské dáta sú osobné údaje, ktoré sú potrebné pre sprístupnenie našej online ponuky. Patria medzi nich znaky na identifikáciu používateľa (predovšetkým IP adresa používateľa, v zamknutých oblastiach tiež heslo a autentizácia používateľa), údaje o začiatku, konci a rozsahu príslušného použitia našej online onuky a údaje o súboroch a stránkach, ktoré ste si u nás stiahli alebo navštívili. Vytvorenie užívateľských profilov prebieha formou pseudonymov, to znamená, že užívateľský profil nám neprezradí identitu používateľa. Žiadne ďalšie dáta používateľa nevedieme spolu s užívateľským profilom. Môžete nesúhlasiť s vytvorením užívateľského profilu zo svojich dát. V takomto prípade nám pošlite správu na adresu privacy@beeline-group.com.

3.Dáta uvedené pod číslami 1 a 2 nám neumožňujú identifikáciu používateľa. Nebudeme sa pokúšať zisťovať spätne na základe týchto dát identitu používateľa. A nakoniec, dáta nepostúpime tretím osobám.

4. Na optimalizáciu našej internetovej ponuky a na vytvorenie užívateľských profilov chránených pseudonymami (viď číslo 2) používame tzv. cookies. Ide o drobné súbory, ktoré sa pri návšteve našich stránok pošlú z nášho internetového serveru na prehliadač, ktorý používate, a uloží sa na do vášho počítača. Pri ďalšej návšteve našich stránok pošle prehliadač cookie znova späť. Pritom dôjde k automatickému obnoveniu nastavení alebo zadaní.

5. Našu online ponuku môžete navštevovat a používať bez toho, aby ste museli zverejniť ďalšie osobné údaje. Ak ovšem chcete používať určité služby alebo funkcie (odber newsletteru alebo jobletteru, účasť na výherných hrách, dotaz na náš podnik atď.), budeme požadovať zadanie osobných údajov, napr. mena, adresy, telefónnych čísel nebo e-mailovej adresy. Ak už službu alebo funkciu nechcete ďalej používať, pošlite nám správu a vaše dáta budú okamžite odstránené. Kontaktná adresa je uvedená pri príslušnej službe alebo funkcii v našej online ponuke, ale i v správe vám určenej. Môžete však poslať aj e-mail na adresu privacy@beeline-group.com. Vaše dáta sa vždy ukladajú a používajú len za účelom uvedeným v prehlásení o ochrane dát alebo pri ich získavaní. Použitie za inými účelmi alebo postúpenie na tretiu osobu môže prebehnúť len s vašim súhlasom. Raz udelený súhlas môžete kedykoľvek v budúcnosti odvolať. Pošlite nám správu na uvedené kontaktnú adresu a vaše dáta sa okamžite odstránia. Môžete tiež poslať e-mail na adresu privacy@beeline-group.com

6. Táto webová stránka používa Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. (Google). Google Analytics používa tzv. súbory Cookies, t. j. textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky. Súbory Cookies nám pomáhajú zistiť frekvenciu používania a počet používateľov našich webových stránok. Takisto nám tieto súbory pomáhajú efektívne a pohodlne prezentovať vám naše ponuky. Informácie o vašom používaní tejto webovej stránky vytvorené pomocou súboru Cookie sa prenášajú a ukladajú na server spoločnosti Google v USA. Spoločnosť Google tieto informácie použije na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na vytváranie správ o aktivitách webovej stránky pre beeline GmbH a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webových stránok a internetu. Google takisto prípadne poskytne tieto informácie tretím stranám, ak je toto legislatívne predpísané alebo ak Google poverí tretie strany spracovávaním týchto údajov. Aby sme vám poskytli čo najlepšiu ochranu údajov, používame na tejto webovej stránke možnosť skrátenia adries IP odosielaných spoločnosti Google. Google Analytics takto uloží a použije na vytváranie geografických správ iba časť adresy IP. Spoločnosť Google v žiadnom prípade nespojí uloženú časť vašej adresy IP s inými údajmi od spoločnosti Google.

Zaznamenávanie údajov službou Google Analytics môžete deaktivovať kliknutím na nasledujúci odkaz: Deaktivovať Google Analytics. Nastaví sa možnosť tzv. „Opt-Out-Cookie“, ktorá zabráni zaznamenávaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky.

Tu vás upozorňujeme aj na dostupnosť prídavného modulu – doplnku „Opt-Out" od Google Analytics pre prehliadač. „Opt-Out“ ponúka používateľovi možnosť výberu, či sa informácie o ním navštívenej webovej stránke majú zaznamenávať pomocou Google Analytics, alebo nie. Doplnok preruší prenos údajov pri návšteve webových stránok, ktoré na záznam údajov požívajú tzv. kód „JavaScript-Tracking-Code“ (ga.js) nástroja Google Analytics. Doplnok si môžete prevziať pomocou nasledujúceho odkazu: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Používaním tejto webovej stránky vyjadrujete súhlas so spracovaním vami vytvorených údajov spoločnosťou Google vyššie spomenutým spôsobom a na vyššie spomenutý uvedený účel.

Táto webová stránka používa aj webovú analytickú službu Optimizely (spoločnosti Optimizely Inc.), ktorá sa používa na optimalizačné testy tejto webovej stránky. Služba Optimizely používa súbory Cookies na identifikovanie prehliadača používateľa a na analýzu používania tejto webovej stránky. Tieto súbory Cookies nezbierajú osobné údaje. Viac informácií o spracovaní vašich údajov službou Optimizely nájdete na adrese www.optimizely.com/privacy. Sledovanie pomocou Optimizely môžete deaktivovať pomocou odkazu: www.optimizely.com/opt_out.

Táto webová stránka používa aj retargetingovú službu „Google Remarketing“ (Vyhlásenie o ochrane údajov a podmienky používania reklamy v Google).

V prípade retargetingu ide o záujmovú reklamu. Používatelia stránky sa označia a následne im bude na iných webových stránkach opäť ponúkaná cielená reklama. Spoločnosť Google používa na toto uložené súbory Cookies zaznamenávajúce predchádzajúce návštevy webovej stránky používateľom.

Používanie súborov Cookies na účely remarketingu deaktivujete pomocou stránky Google – reklama.

Naše ponuky môžete používať aj bez súborov Cookies. Inštaláciu súborov Cookies môžete deaktivovať prostredníctvom príslušného nastavenia vášho prehliadača. Takisto môžete súbory Cookies kedykoľvek vymazať z vášho PC. Upozorňujeme vás však na to, že v takomto prípade nebudete môcť používať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu.

7. Naša online ponuka zahŕňa tiež trh pracovných príležitostí a možnosť uchádzať sa online o voľné miesta, prípadne si podať iniciatívnu žiadosť o prijatie do zamestnania. Na posúdenie vašej žiadosti potrebujeme údaje o vašej osobe a váš životopis, rovnako ako ďalšie podklady, ako sú fotografie a vysvedčenia. Vaše údaje a dokumenty sa zhromaždia, uložia a spracujú výhradne za účelom spracovania a posúdenia vašeh žiadosti. Nahliadnuť do nich môže vždy len personálne oddelenie a osoba zodpovedná za výber personálu v oddelení, ktoré ponuku vypísalo. Do uložených dát o vašej osobe môžete kedykoľvek nahliadnuť, meniť ich a/alebo nám zakázať ich ďalšie využitie.

Aj keď vám nemôžeme na vašu žiadosť o prijatie do zamestnania odpovedať, spoločnosť beeline GmbH má záujem o uschovanie vašich dát, aby mohla zohľadniť vašu ponuku pri obsadzovaní nejakej budúcej pracovnej pozície. To isté platí i pre iniciatívnu prihlášku v prípade, že vám nemôžeme ponúknuť žiadne vhodné miesto. Ak si neprajete, aby boli vaše poklady o konkrétnom postupe pri spracovaní žiadosti o zamestnanie, môžete tomu zabránit zaškrtnutím príslušnej voľby ešte pred odoslaním vašej žiadosti. V takomto prípade budú vaše dáta a dokumenty po troch mesiacoch od odoslania vášho zamietnutia alebo sa pseudonymizované uložia pre statistické účely. Na adresu privacy@beeline-group.com nás pritom môžete kedykoľvek informovať, že si už neprajete ďalšie uloženie vašich podkladov. I v takomto prípade budú vaše dáta po troch mesiacoch buď odstránené alebo pseudonymizované.

8. Naši spolupracovníci starostlivo zaistia bezpečnosť vašich dát a budú s nimi zachádzať ako s diskrétnymi. Zverejnenie dát štátnym orgánom môže prebehnúť len na základe príslušnej právnej alebo súdnej povinnosti. Na písomnú otázku, ktoré dáta sú u nás uložené, vás budeme kedykoľvek informovať, ktoré dáta sú uložené u nás. Obráťte sa na stránky privacy@beeline-group.com.