Retail

Predajne SIX a I AM sa nachádzajú výlučne na veľmi frekventovaných miestach. K tomu okrem polôh l-a patria aj nákupné centrá a železničné stanice. Naša stratégia rastu je dlhodobo stanovená a nepretržito investujeme do výstavby našich retailových stanovíšť. Pritom hľadáme predajne medzi 60 a 100 m² predajnej plochy s minimálne 4 m prednou stranou.

Ste v obchode s realitami ako doma a máte veľké portfólio na atraktívnych komerčných plochách?

Oslovte nás!