Radi ťa tu vidíme!

Si redaktor, žurnalista alebo bloger? Tu nájdeš aktuálne tlačové správy, náš tlačový archív, všeobecné informácie a veľa obrazového materiálu. Po registrácii máš k dispozícii všetky grafické súbory aj vo vysokom rozlíšení (min. 300 dpi) vo verzii pre tlač. 
V prípade otázok a žiadostí sú tu pre teba s radosťou naši tlačoví referenti.

Registrácie