Regionálny manažér

Naši regionálni manažéri sú umelci, tvorcovia a rodení vedúci pracovníci. Často mali pod sebou už v mladom veku mnohé predajne a svoje tímy vedú k dosiahnutiu cieľa. Na svojom území sú veľa na cestách a oceňujú, že pri tejto práci nie je žiaden deň rovnaký. Každý deň sú obklopení inými tímami a v tejto dynamike pravidelne prerastajú seba samých. Optimalizujú, podnecujú, prehodnocujú a vyzývajú súčasne. Regionálny manažér robí mnoho rozhodnutí a užíva si slobodu rozvíjať a realizovať svoje vlastné nápady. Vždy s cieľom pred očami vyťažiť pre našich partnerov, zákazníkov a zamestnancov to najlepšie.

Oslovuje ťa zodpovednosť, dynamika a nezávislosť? Zisti viac o svojich úlohách:

  • Ako regionálny manažér si zodpovedný za čísla vo svojom regióne. Tvojou každodennou činnosťou je analýza ukazovateľov, manažment nákladov a ich ďalší vývoj. Preto vypracovávaš plány na neustále zlepšovanie finančných cieľov vo svojom regióne so zreteľom na obrat, kontrolu nákladov a predchádzanie škodám.
     
  • K starostlivosti a optimalizácii našich predajných miest patrí tvorba priestorov a sortimentu, kontrola výnosnosti a vizuálny merchandising. Staráš sa, aby boli splnené všetky normy, aby bola zaručená kvalita stojanov na tovar, analyzuješ účinok opatrení VM pre každé predajné miesto a staráš sa o prebiehajúcu komunikáciu VM. Okrem toho zabezpečuješ prostredníctvom uplatňovania, používania a kontroly procesov, systémov a nástrojov, zavedených spoločnosťou beeline, aby bol stav zásob na každom predajnom mieste vždy správny.
     
  • Konáš pritom ako suverénny riadiaci pracovník a maximalizuješ tímový výkon prostredníctvom dôsledného a efektívneho poradenstva, školenia a spätnej väzby. Okrem toho vedieš procesy riadenia výkonnosti spoločnosti beeline v celom regióne. V oblasti tvojej zodpovednosti je tiež nábor mobilných merchandiserov primerane tvojmu strednodobému personálnemu plánovaniu. K tomu patrí zamestnávanie, zaškolenie a, samozrejme, disciplinárne vedenie.
     
  • Pre našich obchodných partnerov si kontaktnou osobou pre všetky operatívne otázky a riešenie problémov. Udržuješ pravidelný kontakt s nimi a s ich obchodnými manažérmi, rovnako ako s ostatnými regionálnymi manažérmi.