Mobilný merchandiser

Pýtaš sa práve, kto je to mobilný merchandiser? Oprávnená otázka a celkom jednoduchá odpoveď: Mobilný merchandiser (MM) je spolupracovník, ktorý je na mieste u našich maloobchodných predajcov a vykonáva služby na našich stojanoch s tovarom. Bez našich MM by nebol náš koncesný model vôbec možný – a koncesie sú veľmi dôležitou oblasťou podnikania spoločnosti beeline!

Ako to funguje? Celkom jednoducho! Naši obchodní partneri nám poskytujú priestory svojich predajných plôch, na ktorých umiestňujeme svoje otočné stojany a stojany so šperkami. O tieto konštrukcie a ich údržbu sa starajú naši mobilní merchandiseri. Sú to horliví, módou nadšení zamestnanci a kontaktné osoby pre zákazníkov a našich partnerov na mieste. MM má výsadu pracovať veľmi slobodne a samostatne – na konci dňa sa počíta výsledok a preň urobí všetko.

Znie to zaujímavo? Tu sa dozvieš viac o práci mobilného merchandisera:

  • Ako mobilný merchandiser spravuješ jednu alebo viaceré predajné plochy u rôznych maloobchodných partnerov. Veľa si na cestách a sám si organizuješ rozdelenie svojho času. Perfektné, ak chceš zosúladiť prácu a rodinu.
  • Na mieste aranžuješ stojany s tovarom, napr. otočné stojany na šperky alebo výklady. Existujú definované štandardy (visual merchandising), ktoré uskutočňuješ jedna k jednej. Vďaka tebe sú naše stojany vždy maximálne štýlové. Poriadok a čistota na predajnej ploche sú veľmi dôležité a vďaka tvojmu nasadeniu vždy tip-top.
  • Niekoľkokrát v roku bývajú propagačné a výpredajové akcie. Vďaka tebe sú štítky, visačky a redukcie cien vždy presne umiestnené.
  • Pre manažéra obchodu a vedúceho pobočky si spoľahlivou kontaktnou osobou a staráš sa o pravidelnú výmenu a transparentné informácie o všetkých špeciálnych akciách. Pritom si skutočný člen spoločnosti beeline – motivovaný, priateľský a spoľahlivý!
  • Počas svojej činnosti na predajnom mieste si, samozrejme, aj nápomocnou kontaktnou osobou pre zákazníkov, ktorá rada odpovie na otázky a poradí pri rozhodovaní o kúpe.
  • My v spoločnosti beeline sme tímoví hráči! Počas pravidelných porád diskutuješ so svojím nadriadeným regionálnym manažérom, informuješ ho o svojej práci a podávaš informácie o všetkých relevantných témach. Ako súčasť celku sa pravidelne zúčastňuješ na oblastných a regionálnych stretnutiach.
  • Otvára sa nová predajňa? Potom si kontaktnou osobou číslo jeden pre dodávateľov a obchodného manažéra na mieste. Kontroluješ tovar a stojany na tovar, koordinuješ a zosúlaďuješ lokalitu skladov.