Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych naszych klientów i użytkowników naszych ofert on-line jest traktowana przez firmę beeline GmbH bardzo poważnie. Poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych chcemy wytłumaczyć, jakie informacje i dane osobowe mogą zostać podczas odwiedzin użytkownika pozyskane za pośrednictwem Internetu i w jaki sposób mogą być później wykorzystane.

1. W momencie wejścia na naszą stronę internetową, zapisujemy w pliku protokołu (Logfile):

  • nazwę domeny lub adres IP komputera;
  • datę, godzinę i czas trwania dostępu;
  • zapytanie pliku Klienta (nazwa pliku i URL);
  • kod odpowiedzi http;
  • stronę internetową, z której odwiedzający wszedł na naszą stronę ofert on-line;
  • wielkość przesłanych danych.

Ze względu na bezpieczeństwo danych rejestracja dostępu następuje tymczasowo, aby: zagwarantować stabilność i bezpieczeństwo naszego systemu i ochronić je przed możliwym atakiem z zewnątrz. Poza tym, prowadzimy analizę danych metodami statystycznymi, starając się zoptymalizować naszą ofertę on-line.

2. W celu optymalizacji naszej oferty on-line oraz w celach reklamowych i badań rynkowych sporządzamy na podstawie danych użytkowych profile użytkowe, opracowywane przy zastosowaniu pseudonimów. Dane użytkowe są danymi osobowymi, które są wymagane, aby umożliwić użytkownikom korzystanie z naszej oferty on-line. Obejmują one cechy dotyczące identyfikacji użytkownika (w szczególności adres IP użytkownika, a w obszarach zamkniętych także hasło i dane identyfikacyjne użytkownika), dane dotyczące czasu rozpoczęcia i zakończenia połączenia oraz korzystania z naszej oferty on-line, jak również informacje o plikach i stronach, które zostały od nas pobrane (download) lub były odwiedzane. Sporządzenie profilu użytkowego następuje z wykorzystaniem pseudonimu, tzn. profil użytkowy nie zdradza nam tożsamości użytkownika. Wraz z profilem użytkowym nie wprowadzamy także żadnych innych danych osobowych użytkownika. Możecie Państwo sprzeciwić się tworzeniu profilu użytkowego ze swoich danych użytkowych Prosimy poinformować nas o tym za pośrednictwem poczty e-mail, na adres privacy@beeline-group.com.

3. Dane wymienione w punkcie 1 i 2 nie umożliwiają nam identyfikacji użytkownika. Nie będą podejmowane żadne próby ustalania tożsamości użytkownika na podstawie późniejszej analizy tych danych. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim.

4. W celu optymalizacji naszej oferty internetowej oraz sporządzenia opatrzonego pseudonimem profilu użytkowego (patrz punkt 2) stosujemy tzw. pliki cookies. Są to niewielkie pliki, które podczas odwiedzin naszej strony internetowej są wysyłane z naszego serwera internetowego do przeglądarki użytkownika i zapisane przez nią na komputerze użytkownika. Podczas kolejnych odwiedzin naszych stron, przeglądarka użytkownika wysyła nam z powrotem plik cookie, dzięki czemu na przykład wprowadzone uprzednio przez użytkownika ustawienia lub wpisy zostaną automatycznie przywrócone na nowo. 

5. Można odwiedzać i korzystać z naszej oferty on-line, bez potrzeby przekazywania jakichkolwiek dalszych danych osobowych. Jeśli jednak użytkownik zamierza korzystać z określonych usług lub funkcji (informator newsletter lub jobletter, udział w loterii, zapytania wysyłane do naszego przedsiębiorstwa itp.), potrzebujemy informacji dotyczących dodatkowych danych osobowych, jak np. nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail. Jeżeli użytkownik nie zamierza już dłużej korzystać z usług lub funkcji, należy przesłać nam wiadomość, a wszystkie jego dane zostaną niezwłocznie usunięte. Adres kontaktowy w przypadku danej usługi lub funkcji jest podany w naszej ofercie on-line lub w przekazanej wiadomości. Istnieje także możliwość wysłania wiadomość e-mail na adres privacy@beeline-group.com. Dane użytkownika będą zapisywane lub wykorzystywane tylko w celach określonych w oświadczeniu dotyczącym ochrony danych osobowych lub w celach wymienionych podczas pobieraniu danych. Wykorzystanie w innych celach lub przekazywanie osobom trzecim następuje tylko za zgodą użytkownika. Wydana zgoda może w dowolnej chwili zostać wycofana. Po przesłaniu nam wiadomości na podany adres, wszystkie dane użytkownika zostaną niezwłocznie usunięte. Można także wysłać wiadomość e-mail na adres privacy@beeline-group.com.

6. Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa tzw. „cookie”, czyli plików tekstowych zapisywanych na Twoim komputerze w celu umożliwienia analizy sposobu korzystania z tej strony. Pliki cookie pomagają w określeniu częstości korzystania z naszych stron i liczby ich użytkowników, a także do wygodnego dla użytkowników i wydajnego projektowania naszych stron. Generowane przez cookies informacje na temat sposobu korzystania z tej witryny są przesyłane do serwera firmy Google znajdującego się w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Google wykorzysta te informacje do analizowania sposobu korzystania ze strony internetowej, w celu sporządzenia raportów na temat aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia na rzecz operatora tej strony dalszych usług związanych z korzystaniem z tej strony internetowej i z internetu. Google może także ewentualnie przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane prawem, lub jeżeli osoby trzecie opracowują te dane na zlecenie Google. Żeby zaoferować możliwie dobrą ochronę danych, wykorzystujemy na tej stronie internetowej opcję skracania adresów IP wysyłanych do Google. Tym samym Google Analytics zapisuje tylko część adresu IP i wykorzystuje ją do sporządzania geograficznych sprawozdań. Google nigdy nie będzie zapisanej części Twego numeru IP wiązał z innymi danymi Google.

Możesz zapobiec rejestrowaniu danych przez Google Analytics klikając na następujący link: Google Analytics. Czynność ta aktywuje cookie opting-out, które zablokuje rejestrację twoich danych w trakcie odwiedzania tej strony internetowej.

Zwracamy także uwagę, że dla narzędzia Google Analytics istnieje wtyczka opting-out. Wtyczka opting-out daje użytkownikowi możliwość wyboru, czy Google Analytics ma rejestrować informacje o odwiedzanych przez niego stronach internetowych, czy też nie. Wtyczka ta blokuje przesył danych podczas odwiedzania stron internetowych, które do rejestracji danych wykorzystują tracking code JavaScript (ga.js) Google Analytics. Wtyczkę tę można pobrać pod adresem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Korzystając z tej strony internetowej wyrażasz zgodę przetwarzanie w opisany powyżej sposób gromadzonych o Tobie przez Google danych w opisanym powyżej celu.

Dodatkowo ta strona internetowa wykorzystuje usługę do analizowania sieci Optimizely (firmy Optimizely Inc.), która jest stosowana do testów optymalizacyjnych tej strony internetowej. Usługa Optimizely wykorzystuje pliki cookie do identyfikacji wyszukiwarki osoby odwiedzającej stronę i do analizowania korzystania z tej strony. Pliki cookie nie gromadzą danych personalnych. Więcej informacji o opracowywaniu Twoich danych przez Optimizely znajdziesz pod www.optimizely.com/privacy. Tracking Optimizely można dezaktywować pod www.optimizely.com/opt_out.

Ponadto ta strona internetowa wykorzystuje usługę retargeting o nazwie "Google Remarketing" (Deklaracja ochrony danych i warunki korzystania z reklamy w Google).

Retargeting to technika stosowana w reklamie internetowej, mająca na celu dotarcie do zainteresowanych użytkowników. Osoby odwiedzające stronę internetową zostają zapamiętane, przez co podczas odwiedzania innych stron otrzymują odpowiednio ukierunkowaną reklamę. Do tego celu Google wykorzystuje pliki cookie zapisane w trakcie odwiedzania innych stron przez użytkownika.

Masz możliwość wyłączenia plików cookie dla funkcji remarketingu, w tym celu należy otworzyć stronę wyłączania reklamy Google Reklama Google.

Z naszej oferty można także korzystać bez plików cookie. Można zapobiec zapisywaniu plików cookies przez dokonanie odpowiednich ustawień we własnej przeglądarce internetowej. Pliki cookie możesz także w każdej chwili usunąć z twardego dysku Twego PC. Informujemy jednak, że w takiej sytuacji korzystanie z niektórych funkcji tej strony w pełnym zakresie może okazać się niemożliwe.

7. Nasza oferta on-line dotyczy wolnych miejsc pracy i przewiduje możliwość przesyłania nam podań o pracę na wolne stanowiska lub z własnej inicjatywy. W celu przeprowadzenia oceny podania o pracę potrzebujemy informacji osobowych, informacji na temat dotychczasowego przebiegu kariery zawodowej oraz pewnych dokumentów, takich jak zdjęcia i świadectwa. Dane i dokumenty – wyłącznie w celach opracowania i oceny podania o pracę – będą zbierane, zapisywane i przetwarzane. Dane są dostępne tylko dla działu personalnego oraz osoby odpowiedzialnej za rekrutację w określonym dziale. Zapisane dane mogą być w każdej chwili przeglądane, modyfikowane i/lub istnieje możliwość wycofania pozwolenia na ich dalsze wykorzystywanie. Także wtedy, gdy nie możemy zaakceptować podania o pracę, beeline GmbH może nadal przechowywać dane i dokumenty, aby móc uwzględnić w przypadku rekrutacji prowadzonej pod kątem nowych ofert pracy, jakie mogą być opracowane w przyszłości.

Dotyczy to także podań przesyłanych z własnej inicjatywy, jeśli nie możemy obecnie zaoferować odpowiednich stanowisk. Jeśli aplikanta nie wyraża zgody na przechowywania dokumentów poza konkretnym procesem rekrutacyjnym, należy określić ten fakt poprzez zaznaczenie krzyżykiem odpowiedniego oświadczenia przed wysłaniem podania o pracę. W takim przypadku dane i dokumenty zostaną usunięte po trzech miesiącach od przesłania odmowy lub zarchiwizowane do celów statystycznych pod pseudonimem. W każdym momencie, przesyłając wiadomość e-mail na adres privacy@beeline-group.com, można złożyć oświadczenie, o cofnięciu pozwolenia na dalsze przechowywanie dokumentów. Dane i dokumenty zostaną po upływie trzech miesięcy usunięte lub zarchiwizowane pod pseudonimem.

8. Dane będą przez naszych pracowników starannie zabezpieczone i traktowane poufnie. Ujawnienie danych wobec władz państwowych następuje tylko w przypadku odpowiedniego nakazu ustawowego lub sądowego. Na każde pisemne zapytanie udzielimy ponadto odpowiedzi, jakie dane są przechowywane przez naszą firmę. W tym celu wystarczy przesłać zapytanie na adres privacy@beeline-group.com.