We Care

Pod hasłem WE CARE łączymy wszystkie projekty, które mają na celu ciągłe ulepszanie naszych produktów, redukowanie śladu ekologicznego, zapewnianie dobrych standardów społecznych zarówno przy działalności własnej, jak i naszych partnerów produkcyjnych oraz wspieranie projektów publicznych.

Acreditamos na criação de marcas fortes e valiosas para o indivíduo

Nasza kultura organizacyjna wyraźnie określa odpowiedzialne działanie jako podstawę codziennego funkcjonowania naszej firmy. Dążymy do długotrwałego partnerstwa z dostawcami i współpracy z interesariuszami, aby ciągle zwiększać wyniki zarówno nasze, jak i naszych dostawców. Wiąże się to z regularną kontrolą naszych wytycznych i celów.

Produkty

Są piękne i bezpieczne. Stale staramy się, by zawsze tak było. Poddajemy produkty i procesy produkcyjne najbardziej rygorystycznym kontrolom.

Łańcuch dostaw

Prowadzimy naszą działalność w sposób etyczny i zgodny z prawem. Współpracujemy z partnerami, którzy są oddani idei zrównoważonej przyszłości.

Sprawy społeczne

Koncentrujemy się na tworzeniu długoterminowych i innowacyjnych programów, które będą miały trwały, pozytywny wpływ na ludzi związanych z naszymi produktami.

Środowisko

Zainicjowaliśmy kilka programów mających na celu utrzymanie naszego śladu ekologicznego na niskim poziomie. By podać jeden przykład – wszystkie zamawiane obecnie produkty są neutralne pod względem emisji CO2.

Społeczność

Budujemy trwałe struktury – w wymiarze społecznym, środowiskowym i ekonomicznym. Stoimy po stronie ludzi i wspólnie z naszymi partnerami poprawiamy życie wielu osób.

Nasze projekty We Care to więcej niż deklaracja – oto, co już osiągnęliśmy:

Kodeks postępowania dla dostawców

Nasz kodeks postępowania dla dostawców opiera się na konwencjach i zaleceniach Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) oraz konwencjach ONZ z zakresu praw człowieka i praw dzieci. Jest on również zgodny z powszechnymi normami międzynarodowymi, takimi jak ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 oraz normami typowymi dla branży, jak np. Accord lub Chemical Management System Guidance Manual. Zapewniamy działanie zgodne z naszym kodeksem postępowania dla dostawców oraz klientów poprzez audyty przeprowadzane w regularnych odstępach czasu przez lokalnych rewidentów na zlecenie beeline.

Social Empowerment

beeline jest największym partnerem OXFAM Ireland – ta prężna współpraca istnieje już od 2009 roku. Oxfam to globalna organizacja pomocy i rozwoju, zaangażowana w krzewienie idei sprawiedliwego świata bez ubóstwa. Wsparcie polega na dostarczaniu niesprzedanych produktów, które OXFAM spienięża we własnych sklepach SIX4Good. Te działania w samym tylko 2019 roku wygenerowały sprzedaż na poziomie ponad 1,5 mln euro. Zyski zostają przeznaczone w szczególności na wspieranie kobiet z Ugandy, Rwandy, Sudanu Południowego, Tanzanii i innych krajów. Na zdjęciu widać Ng'washi Shimbę (po prawej) z Tanzanii, która wraz z innymi osobami prowadzi małą farmę dzięki wsparciu OXFAM. Te działania sprawiają, że również poza sezonem sizalowym kobiety otrzymują pensję wystarczającą na pokrycie kosztów życia.

Więcej informacji o naszym partnerze: www.www.oxfamireland.org

Neutralizacja CO2

Dzięki rocznemu raportowi na temat CO2 stale mierzymy nasz ślad węglowy, dzięki czemu wiemy, w których punktach procesu możemy dokonać optymalizacji. W ten sposób w ostatnich latach stopniowo zmniejszyliśmy emisję CO2 w produkcji i łańcuchu dostaw. W ramach naszej współpracy z Project Togo kompensujemy wszystkie emisje. Cała nasza oferta jest neutralna pod względem emisji CO2 – od pozyskiwania surowca, po nasze magazyny. W ramach projektu społecznego Togo zasadzono już ponad 280 000 drzew. Więcej na ten temat można dowiedzieć się na stronie:

www.natureoffice.com/klimaschutzprojekte/project-togo

Dzielenie się doświadczeniami

Dzięki zaproszeniu na szczyt Vision 2045 w ramach światowej konferencji klimatycznej nasze zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju zostało docenione również na arenie międzynarodowej. Wybrane firmy zobowiązały się do realizacji 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ i podzieliły się swoimi doświadczeniami podczas konferencji.

Więcej informacji o Vision 2045:  www.vision2045.com
Wizja beeline: https://vision2045.com/how-beeline-became-a-shining-example-of-how-to-make-fashion-jewelry-more-sustainable/

Projects

Raport poświęcony zrównoważonemu rozwojowi 2018–19

WE CARE Milestones

Certyfikat beeline

Wspólnie możemy pozytywnie wpłynąć na społeczeństwo i świat, w którym żyjemy.

Dołącz do naszego wyjątkowego zespołu pracowników kreatywnych, strategów oraz merchandiserów tworzących ponadczasowe i modne projekty, które ludzie kochają, noszą i na które mogą sobie pozwolić.

Więcej o nas