ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

BEELINE SUSTAINABILITY REPORT 2018/2019 (EN)
 

Odpowiedzialność przedsiębiorstwa nie jest w beeline efektem mody, lecz jest stałym elementem kultury przedsiębiorstwa. Jesteśmy bardzo świadomi naszych obowiązków wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego, dlatego też opracowaliśmy w naszym przedsiębiorstwie kodeks postępowania, który obowiązuje nas i naszych partnerów. Prezentujemy tu nasze społeczne zaangażowanie oraz podjęte przez nas działania na drodze do stania się bardziej proekologicznym przedsiębiorstwem.

 

NASZ KODEKS POSTĘPOWANIA

Podobnie jak nasi klienci nie chcemy, żeby za niższą cenę naszych produktów musieli płacić inni. Nie posiadamy własnych fabryk i manufaktur, jednak nasi dostawcy są naszymi partnerami; każdy z nich zobowiązał się do przestrzegania zasad sprecyzowanych w naszym kodeksie postępowania (Code of Conduct).

Wspólnie z naszymi dostawcami zbudowaliśmy system zarządzania, który w praktyce realizuje, kontroluje i komunikuje reguły zawarte w naszym kodeksie postępowania. Każdy z naszych audytorów pochodzi z kraju, w którym dla nas pracuje, sprawdzając przestrzeganie wyznaczonych przez nas standardów i wspierając naszych dostawców. Przestrzeganie tych standardów sprawdzają dodatkowo na miejscu zarówno organizacje zewnętrzne jak INTERTEK, ELEVATE i BUREAU VERITAS, jak i nasi partnerzy biznesowi w zakładach przemysłowych.


W kodeksie postępowania zapisano między innymi:

  • Zakaz zatrudniania dzieci
  • Zakaz pracy niewolniczej
  • Zakaz dyskryminacji i molestowania w miejscu pracy
  • Zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy
  • Zapewnienie prawa do gromadzenia się i do działań zbiorowych
  • Uczciwe wynagrodzenie i wyrównania
  • Uregulowany czas pracy i przejrzyste regulacje dotyczące pracy w nadgodzinach
  • Przyjazne dla środowiska procesy produkcji i kanały zbytu
  • Wspieranie etyki przedsiębiorstwa i działania antykorupcyjne
  • Zapewnienie dobrostanu zwierząt

 

ŚRODOWISKO NATURALNE

Przejęcie na siebie odpowiedzialności przedsiębiorstw dotyczy w naszym pojęciu także rozsądnego obchodzenia się z surowcami i naturą. Nasze kolekcje zmieniają się szybko. Tym ważniejsze jest, żeby całościowa działalność przedsiębiorstwa była ukierunkowana na trwałe zrównoważenie, szczególnie właśnie w stosunku do środowiska naturalnego. Osiągnęliśmy już, że wszystkie nasze towary i opakowania nie zawierają PCW. Natomiast w przypadku naszych markach postawiliśmy sobie zadanie zredukowania emisji CO2. „Nadmiar” tego gazu neutralizujemy przez zalesianie. Bliższe informacje przedstawiamy tu:

NEUTRALIZACJA CO2

Żeby stwierdzić, ile CO2 emitujemy rocznie w związku z naszych markach od momentu pozyskania surowców do dostawy do naszych centrów logistycznych, opracowaliśmy certyfikowaną przez TÜV Nord metodę, która pozwala określić ilość CO2 w całym procesie tworzenia wartości dodanej. Dzięki temu możemy stwierdzić, gdzie szczególnie musimy skupić naszą aktywność, żeby efektywnie zmniejszyć emisję.

Naszym dodatkowym celem jest całkowita neutralizacja ilości CO2, która powstaje podczas produkcji wyrobów. Oznacza to, że dzięki projektowi zalesiania posadzono tyle drzew, że mogą one w całości przyjąć powstała ilość dwutlenku węgla:

 

Projekty, w które inwestujemy to „Bergwald Projekt“, który przyczynia się do zalesiania terenów górskich w Europie, oraz „Project Togo“. „Project Togo“ nie tylko wspiera zalesianie w Afryce Zachodniej, ale także tworzy miejsca pracy, szkoły, ujęcia wody, rozbudowuje centra zdrowia i wspiera pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł w regionie.

Pomoc w realizacji otrzymujemy od naszego partnera NATUREOFFICE. Pod adresem natureOffice.com (ID: DE-077-208855) można w każdej chwili prześledzić działania, przy pomocy których neutralizujemy ilość CO2..

 

WYPOSAŻENIE EFEKTYWNE ENERGETYCZNIE

W 2009 roku otworzyliśmy w Kolonii nasze nowe, energetycznie samowystarczalne centrum logistyczne (BLC), dzięki czemu zrobiliśmy ważny krok w kierunku redukcji emisji CO2, co potwierdza uzyskany certyfikat „Green Building“. Certyfikat „Green Building“ jest przyznawany tylko obiektom budowlanym, które spełniają szczególne kryteria budownictwa dotyczące wydajności energetycznej i ekorozwoju. Rozruch drugiego centrum logistycznego w Memphis/USA jest dowodem świadomej odpowiedzialności i zapewnia system transportowy charakteryzujący się możliwie niską emisją CO2. Nasze sklepy w Niemczech przestawiliśmy na prąd uzyskiwany z energii wodnej i wiatrowej - w naszych sklepach poza Niemcami także planujemy przejście na energię odnawialną.

 

WYSOKIE STANDARDY DOBROSTANU ZWIERZĄT

Zwracamy ścisłą uwagę zapewnienie dobrostanu zwierząt. Pomimo tego niektóre materiały stosowane w naszej produkcji są pochodzenia zwierzęcego. Z tego powodu opracowaliśmy własne zasady dla zapewnienia dobrostanu zwierząt oraz ochrony gatunków i przyrody „Animal Welfare, Protection of Species and Nature Conservation Policy“ które sami przestrzegamy, i do których przestrzegania zobowiązaliśmy także naszych dostawców. W naszych działaniach przestrzegamy „czerwonej listy” Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Ressources). Dla naszych produktów pochodzenia zwierzęcego (na przykład dla skóry) gwarantujemy, że nie pochodzą one od gatunków zwierząt, które umieszczono na tej liście jako zagrożone wyginięciem.

 

ŚCISŁA KONTROLA JAKOŚCI W TRAKCIE PRODUKCJI

Zdrowie jest ważne – dlatego ozdoby i materiały noszone bezpośrednio na skórze są szczególnie obserwowane. Nasze produkty podlegają szczególnym wytycznym UE i USA, przy czym zawsze kierujemy się najbardziej wymagającymi przepisami. W UE najbardziej relewantnym dla naszych wyrobów jest rozporządzenie REACH. Zdefiniowaliśmy nasze własne zasady ograniczania substancji chemicznych „Chemical Restriction Policy“, nasi dostawcy są zobowiązani do przestrzegania podanych w nich wartości granicznych. Kontrolę przestrzegania tych warunków regularnie zlecamy uznanym, autoryzowanym laboratoriom.

 

SPOŁECZNE ZAANGAŻOWANIE

Pragniemy zwrócić coś społeczeństwu, dlatego wspieramy społeczne projekty. Opisano je tu: 

Kooperacja z OXFAM

Od 2009 roku kooperujemy z międzynarodową organizacją humanitarną OXFAM (Oxford Commite for Famine Relief), która zajmuje się walką z głodem i pomocą w krajach rozwijających się, działając na rzecz sprawiedliwego i wolnego od biedy świata.

Sezonowe wyroby marek SIX, I AM i dodatki są nabywane przez OXFAM Irland na specjalnych warunkach i sprzedawane w ich własnych sklepach. W ten sposób w latach 2015/2016 trafiło do społecznych projektów dzięki samej tylko sprzedaży przez sklepy OXFAM 477.000 euro.

Naszym najnowszym projektem są należące do OXFAM i oferujące wyłącznie dodatki sklepy o nazwie „SIX 4 Good“. Na początku lipca 2017 roku otwarto pierwszy sklep „SIX 4 Good“ w Dublinie, planowane są kolejne sklepy w Irlandii.

 

Deutsche Welthungerhilfe

Od roku 2008 wspieramy niemiecką organizację Deutsche Welthungerhilfe (WHH) w jej walce przeciwko głodowi i biedzie. Regularnie organizujemy akcje dobroczynne jak na przykład sprzedaż kolekcji ozdób Charity. W ten sposób przekazaliśmy w ostatnich latach organizacji Deutsche Welthungerhilfe ponad 440.000 euro darowizn.

 

Szpital w Czadzie

Już w 2003 roku firma beeline zaangażowała się w pomoc na rzecz jednego ze szpitali w środkowoafrykańskim Czadzie. Od tego czasu, dzięki bezpośredniemu wsparciu kwotą 1,7 miliona euro, sfinansowaliśmy na miejscu kształcenie wielu lekarzy i pomocników medycznych i pomagamy w polepszeniu zaopatrzenia w konieczne leki i urządzenia.