Świat

Nasza odpowiedzialność społeczna nie jest ograniczona przez krajowe granice.
Jako jeden z wiodących sprzedawców modnej biżuterii mamy możliwość – a uważamy, że także obowiązek – zapobiegania wszelkim formom wyzysku.

Od 2001 roku wymagamy, aby właściwe danemu krajowi prawo pracy oraz przepisy obowiązujące w krajach, w których zlokalizowana jest produkcja, były ściśle przestrzegane. Uważamy naszych dostawców za partnerów i pracujemy wspólnie z dużym zaangażowaniem, starając się ich zrozumieć i przekazując im wszelkie niezbędne informacje, tym samym realizując zasady naszego kodeksu postępowania (Code of Conduct).

Zatrudnieni przez nas audytorzy w każdym z krajów wspomagają przy tym nas i dostawców, regularnie odwiedzając miejsca produkcji i kontrolując przestrzeganie standardów. W przypadku nieprzestrzegania zaleceń, opracowywane są środki naprawcze, kontrolowane następnie po upływie odpowiedniego czasu przez naszych audytorów.

Opracowany przez nas kodeks postępowania nie dotyczy więc tylko samej firmy beeline, lecz także całego łańcucha produkcyjnego. Nasi klienci mogą być pewni, że korzystne ceny naszych produktów są naprawdę najniższe.