Inleiding

Dit document is bedoeld om u als zakelijk contact van de beeline groep te informeren over het verwerken van uw persoonsgegevens (zie bedrijven waarop deze Privacyverklaring van toepassing is in Hoofdstuk 1 hieronder).

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens kunnen alle informatie omvatten die met u verband houdt. Dit kan ook informatie omvatten die alleen indirect met u verband houdt, bijvoorbeeld door de informatie toe te wijzen aan een identifier zoals een naam, id-nummer, locatiegegevens of een online identifier. Een persoons is eveneens identificeerbaar als hij of zij geïdentificeerd kan worden op basis van een of meer specifieke eigenschappen die een uiting zijn van de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Overzicht

Deze Privacyverklaring bestaat uit een algemeen deel (Hoofdstukken 1 en 2), waarin algemene informatie wordt gegeven over de verwerking van persoonsgegevens door de beeline Groep.

In Hoofdstuk 2.c vindt u informatie over uw rechten.

 

1.    Toepassingsbereik; Entiteit die verantwoordelijk is voor uw gegevens

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens door

beeline Austria GmbH

beeline Concessions B.V.B.A.

beeline Retail B.V.B.A.

beeline Canada Accessories Inc.

beeline Services (Qingdao) Co. Ltd.

beeline Czech Republic s.r.o.

beeline Concessions S.A.R.L.

beeline Concessions S.A.R.L.

beeline GmbH

beeline Concessions GmbH

beeline Log. GmbH

beeline Log. Immob. GmbH

beeline Retail GmbH

beeline Hungary Kft.

beeline Ireland Accessoires Limited

beeline Italy S.r.l.

beeline Korea Co. Ltd.

beeline Retail S.A.R.L.

beeline Retail B.V.

beeline Concessions B.V.

beeline Poland Sp.zo.o.

Direkte Linie Concessions - Sociedade Unipessoal, LDA

beeline Slovakia s.r.o.

beeline Concessions S.L.

beeline Retail S.L.

beeline Switzerland AG

beeline Retail Ltd. - beeline Retail Taki ve Aksesuar Pazarlama Ticaret

beeline UK Accessoires Ltd.

beeline USA Inc.

beeline Import & Services LLC


Hierna verwijst de term “beeline” (met achtervoegsel voor een specifieke entiteit) alleen naar de beeline entiteit (of entiteiten) die

 • een overeenkomst heeft (hebben) afgesloten met uw bedrijf/het bedrijf waarvoor u werkt
 • contact met u heeft (hebben) opgenomen om zakelijke kansen met u te bespreken of in een andere context
 • uw contactgegevens heeft (hebben) ontvangen tijdens een beurs of een ander zakelijk evenement
 • een toestemmingsverklaring van u heeft (hebben) ontvangen

Alleen deze specifieke entiteit (of entiteiten) is (zijn) verantwoordelijk in de zin van de gegevensbeschermingswetgeving met betrekking tot uw zakelijke contactgegevens. Naar deze specifieke entiteit (of entiteiten) wordt in de AVG verwezen als “verwerkingsverantwoordelijke”.
 

2. Contactgegevens van de gegevensverantwoordelijke en de DPO

a) Contactgegevens van de gegevensverantwoordelijke

beeline Austria GmbH
Hellbrunner Straße 11a/3,
5020 Salzburg

beeline Concessions B.V.B.A.
Meir 87 Postfach 2, 2000 Antwerpen,
Belgium

beeline Retail B.V.B.A.
Meir 87 Postfach 2, 2000 Antwerpen,
Belgium

beeline Canada Accessories Inc.

1075 Peachtree Street, NE | Suite 3250,
Atlanta, GA 30309,
USA

beeline Services (Qingdao) Co. Ltd.
B-4-1, No. 170, No. 17 jiujiang Road,
Jimo City, Qingdao City
China

beeline Czech Republic s.r.o.
Prague 2, Vinohrady,
Jugoslavska 620/29,
Czech Republich

beeline Concessions S.A.R.L.
22 Rue du 4 Septembre,
75002 Paris, France

beeline Retail S.A.R.L.
22 Rue du 4 Septembre,
75002 Paris,
France

beeline GmbH
Grünstraße 1,
51063 Köln,
Germany

beeline Concessions GmbH
Grünstraße 1,
51063 Köln,
Germany

beeline Log. GmbH
Grünstraße 1,
51063 Köln,
Germany

beeline Log. Immob. GmbH
Grünstraße 1,
 51063 Köln,
Germany

beeline Retail GmbH
Grünstraße 1,
51063 Köln,
Germany

beeline Hungary Kft.
Fö utca 14-18 VII em.,
HU-1011 Budapest,
Hungary

beeline Ireland Accessories Limited
1 Castlewood Avenue, Rathmines,
Dublin 6, Republic of Ireland

beeline Italy S.r.l.
Via Desenzano, 14,
20146 Milano,
Italia

beeline Korea Co. Ltd.
27th floor, Yeongdongdae-ro 511, (Trade Tower, Samseong-dong),
Gangnam-gu, Seoul,
Korea

beeline Retail S.A.R.L.
35, Avenue de la Gare,
L - 611 Luxembourg

beeline Retail B.V.
Dunentstraat 6m
3024C Rotterdam,
Netherlands

beeline Concessions B.V.
Dunantstraat 6, 3024C Rotterdam,
Netherlands

beeline Poland Sp.zo.o.
Rynek Glowny 6,
31-042 Krakow,
Polska

Direkte Linie Concessions - Sociedade Unipessoal, LDA
Av. Das Forcas Armadas, 125,
12 Lisboa,
Portugal

beeline Slovakia s.r.o.
Zámocké schody 2/A, 811 01
Bratislava
Slovakia

beeline Concessions S.L.
Avinguda Portal de I'Angel, n° 38, 1°,
08002 Barcelona,
Espana

beeline Retail S.L.
Avinguda Portal de I'Angel, n° 38, 1°,
08002 Barcelona,
Espana

beeline Switzerland AG
Bolleystrasse 9,
8006 Zürich,
Switzerland

beeline Retail Ltd. - beeline Retail Taki ve Aksesuar Pazarlama Ticaret Tesvikiye Mah. Akkavak Sok. No. 9, Kat.4,
Tesvikiye Sisli Istanbul,
Turkiye

beeline UK Accessories Ltd.
15 Whitehall, London, SWaA 2DD,
England

beeline USA Inc.
1075 Peachtree Street, NE | Suite 3250,
Atlanta, GA 30309,
USA

beeline Import & Services LLC
1075 Peachtree Street, NE, Suite 3250,
Atlanta, GA 30309,
USA

b) Contactgegeven van de data protection officer

De contactgegevens van de afzonderlijke data protection officers zijn:

DataProtectionOffice@beeline-group.com

 

3.    Welke gegevens verwerkt beeline?

In een normale relatie met klanten en bedrijfsvoering verwerkt beeline de volgende types persoonsgegevens:

 • Persoonlijke CRM-informatie zoals uw naam, geboortedatum, geslacht;
 • Zakelijk contactinformatie zoals zakelijk e-mailadres, zakelijk postadres;
 • Andere informatie over uw functie binnen het bedrijf en activiteiten met betrekking tot beeline;
 • Informatie die nodig is voor naleving en risicomanagement, inclusief kwaliteitsbeoordeling van producten en diensten van uw bedrijf.
 • Als u toegang hebt tot het beeline intranet, worden uw inloggegevens (op basis van uw e-mailadres)door beeline verwerkt. Daarnaast worden log files verwerkt (zonder verwijzing naar u) en statistische analysegegevens van het gebruik van intranet.

Naar de volgende gegevens wordt hierna verwezen als “zakelijke contactgegevens”.
 

4.    Wat doet beeline met die gegevens?

In een normale relatie met klanten en bedrijfsvoering voert beeline de volgende verwerkingsactiviteiten uit:

 • Zakelijke contactgegevens worden verwerkt voor het afsluiten, uitvoeren en beëindigen van B2B-overeenkomsten met andere bedrijven;
 • Zakelijke contactgegevens worden door beeline opgeslagen in beeline’s CRM-system en verwerkt voor het aangaan en onderhouden van de zakelijke relatie met u en uw bedrijf;
 • Zakelijke contactgegevens kunnen verwerkt worden voor interne rapportagedoeleinden;
 • Zakelijke contactgegevens worden verwerkt in het kader van leveranciersbeheer;
 • Zakelijke contactgegevens worden verwerkt ten behoeve van naleving en risicomanagement, inclusief kwaliteitsbeoordeling van producten en diensten van uw bedrijf.
   

5.    Algemene informatie

c)    Uw rechten

Op uw verzoek hebt u het recht om gratis informatie te verkrijgen over de informatie in uw opgeslagen persoonsgegevens.

Daarnaast hebt u het recht om te vragen om correctie van onjuiste persoonsgegevens, het recht om te vragen om beperking van buitensporige verwerking van persoonsgegevens en het recht om te vragen om verwijdering van onwettig verwerkte persoonsgegevens of gegevens die te lang opgeslagen worden (voor zover er geen wettelijke verplichtingen zijn voor opslag van de gegevens). Bovendien hebt u het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die u hebt verstrekt aan beeline. De gegevens worden aan u (of aan een derde namens u)) verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk en machine leesbaar formaat (recht van gegevensportabiliteit).

Zie ook uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking in de onderstaande sectie (d).

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar DataProtectionOffice@beeline-group.com

d)    Algemene informatie over de wettelijke basis van alle onderstaande processen

Het verwerken van uw persoonsgegevens door beeline is gebaseerd op art. 6 (1) lit. f AVG. Volgens art. 6 (1) lit. f AVG is de verwerking van persoonsgegevens wettig als verwerking nodig is ten behoeve van gerechtvaardigde belangen die door beeline wordt nagestreefd, behalve indien uw belangen en fundamentele rechten en vrijheden waarvoor bescherming van persoonsgegevens nodig is, voorrang hebben op dergelijke belangen. beeline’s gerechtvaardigde belang bestaat in het gebruiken en bijhouden van de contactgegevens van contractuele partners of potentiële toekomstig partners. Voorts bestaan de gerechtvaardigde belangen van beeline uit statistische analyse van het intranetgebruik.

U kunt op elke moment zonder opgaaf van reden bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking voor marketingdoeleinden.

U kunt voorts bezwaar maken tegen gegevensverwerking als daarvoor in uw specifieke situatie redenen bestaan die in strijd zijn met gegevensverwerking. U kunt bezwaar maken door een e-mail te sturen naar de data protection officer:

DataProtectionOffice@beeline-group.com
 

e)    Algemene informatie over beeline GmbH en Microsoft als gegevensontvangers

Het IT-systeem waarin personeelsgegevens worden verwerkt wordt gehost door  beeline GmbH, Grünstraße 1, 51063 Köln. In deze context voert beeline GmbH alleen gegevensverwerkingsactiviteiten uit namens en conform de instructies van beeline.

beeline gebruikt office 365 dat gehost wordt door Microsoft AG die gehost wordt door Microsoft AG in data centers in Amsterdam (Amsterdam Microsoft Azure Datacenter: Oudezijds Achterburgwal 1921, 1012 DX Amsterdam, Nederland) en Dublin (Dublin Microsoft Azure Datacenter:   29-30 O'Connell Street Lower, North City, Dublin, Ierland) (De gegevens worden niet overgedragen buiten de EU conform de overeenkomst tussen beeline GmbH en Microsoft).

f)    Algemene informatie over de opslagperiode

Gegevens van zakelijke contactpersonen worden over het algemeen verwijderd als u bezwaar maakt tegen verdere verwerking.

Alle persoonsgegevens van zakelijke partners die verwerkt worden in het kader van het afsluiten en uitvoeren van een overeenkomst, worden opgeslagen volgens de wetgeving inzake belasting en boekhouding van de betreffende landen:

 • Duitsland: 10 jaar
 • Frankrijk: 10 jaar
 • Oostenrijk: 7 jaar
 • Tsjechië: 10 jaar
 • Nederland: 7 jaar
 • België: 7 jaar
 • Luxemburg: 10 jaar
 • Polen: 6 jaar
 • Hongarije: 8 jaar

Daarnaast worden in sommige processen afwijkende opslagperiode vermeld.


g)    Informatie volgens art. 13(2) lit. e AVG:

Het verstrekken van uw zakelijke contactgegevens is geen wettelijke of contractuele verplichting of een strikte vereiste voor het aangaan van een contract/zakelijek relatie. U bent niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Het heeft geen gevolgen als u geen persoonsgegevens verstrekt. Het gebruik van deze contactgegevens vergemakkelijkt echter we de zakelijke relatie tussen beeline en uw bedrijf/uw werkgever.