We Care

Onder de paraplu WE CARE verzamelen wij projecten die erop gericht zijn om onze producten voortdurend verder te verbeteren, onze ecologische voetafdruk kleiner te maken, te zorgen voor goede sociale standaards in zowel onze eigen afdelingen als bij onze productiepartners en ondersteunen wij sociale projecten.

Wij geloven in het creëren van sterke en waardevolle merken voor de individuele

Onze bedrijfscultuur bestaat uit de expliciete belofte om verantwoordelijk handelen als het basisprincipe voor onze werkdag te beschouwen. Wij streven naar langdurige partnerschappen met onze leveranciers en wij werken samen met onze stakeholders om altijd zowel onze eigen prestaties als die van onze leveranciers te verbeteren. Dat impliceert ook het regelmatig herzien van onze richtlijnen en doelstellingen.

Producten

Deze zijn mooi & veilig. Wij werken er ononderbroken aan om dit zo te houden door het productieproces en het eindproduct met de strengste normen te controleren.

Leveringsketen

Wij doen zaken op ethisch verantwoorde, legale wijze. Wij werken met partners die toegewijd zijn aan een duurzame toekomst.

Sociale aspecten

Wij richten ons op het opbouwen van innovatieve langetermijn programma's die een blijvende, positieve uitwerking zullen hebben op de mensen die met onze producten te maken hebben.

Milieu

Er zijn verschillende initiatieven opgezet om onze voetafdruk klein te houden. Om slechts één voorbeeld te noemen: alle producten die momenteel worden besteld zijn CO2 neutraal.

Samenleving

Wij bouwen blijvende structuren – sociaal, qua milieu en in economisch opzicht. Wij staan bijeen met alle mensen en verbeteren samen met onze partners de levens van velen.

Onze We Care projecten zijn veel meer dan zo maar beloftes – wat wij al hebben bereikt:

Gedragscode voor Leveranciers

Onze Gedragscode voor Leveranciers is gebaseerd op de conventies en aanbevelingen van de ILO en de VN conventies over de rechten van mens en kind. Ook volgt de code gangbare internationale standaards, bijvoorbeeld ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 en standaards die gebruikelijk zijn in de sector, bijvoorbeeld Accord of de leidraad voor de omgang met chemische stoffen (Chemical Management System Guidance Manual). Wij zorgen ervoor dat onze Gedragscode voor Leveranciers en onze Gedragscode voor Klanten worden nageleefd. Dat doen we door regelmatig inspecties uit te laten voeren door inspecteurs ter plaatse in opdracht van beeline.

Social Empowerment

beeline is de grootste ondersteuner van OXFAM Ierland. Deze sterke partnerschap bestaat al sinds 2009. Oxfam is een organisatie die wereldwijd noodhulp en ontwikkelingshulp biedt en die zich inzet voor een eerlijke wereld zonder armoede. De ondersteuning vindt plaats door het aanbieden van niet-verkochte producten, die OXFAM in de eigen SIX4Good Shops verkoopt en waarmee alleen al in 2019 meer dan € 1,5 mln. werd omgezet. Met de winst worden in het bijzonder vrouwen in Oeganda, Rwanda, Zuid-Soedan, Tanzania en andere landen ondersteunt. Op de foto staat Ng'washi Shimba (rechts) uit Tanzania, die met ondersteuning van OXFAM samen met anderen een kleine boerderij uitbaat. Zo hebben de vrouwen ook buiten het sisal-seizoen een inkomen.

Meer over onze partner: www.www.oxfamireland.org

CO2 neutraliseren

Met een jaarlijks CO2-rapport meten wij voortdurend onze voetafdruk en weten daardoor welke punten in het proces wij nog kunnen verbeteren. Zo hebben wij in de afgelopen jaren onze CO2-uitstoot in onze eigen productie en in de productieketen stapsgewijs verminderd. De resterende uitstoot, compenseren wij door onze partnerschap met het project Togo. Daardoor zijn alle bestelde artikelen, van grondstof tot in onze magazijns, CO2-neutraal. Het sociale project Togo heeft al meer dan 280.000 bomen geplant. Meer informatie:

www.natureoffice.com/klimaschutzprojekte/project-togo

Ervaringen uitwisselen

Dat wij zijn uitgenodigd voor de Summit Vision 2045 in het kader van de wereld-klimaatconferentie toont ook de internationale erkenning voor onze inzet voor meer duurzaamheid. De geselecteerde bedrijven hebben zich verplicht te voldoen aan de 17 duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties en wisselen op de conferentie hun ervaringen uit.

Meer over Vision 2045:  www.vision2045.com
beeline's visie: https://vision2045.com/how-beeline-became-a-shining-example-of-how-to-make-fashion-jewelry-more-sustainable/

Projects

Duurzaamheidsrapport 2018-19

WE CARE Milestones

beeline oorkonde

Samen hebben wij een positieve uitwerking op de samenleving en de wereld waarin we leven.

Word onderdeel van ons unieke team met creatieve koppen, strategische denkers en slimme merchandisers, die samen met de tijdloze en trendy ontwerpen komen waar iedereen gek op is, en die ze zich ook nog eens kunnen veroorloven

Meer over ons