FAQ: duurzaamheid bij beeline

Is er een duurzaamheidsrapport van beeline?

Ons eerste duurzaamheidsrapport voor 2017 wordt nu samengesteld. Het wordt vermoedelijk tussen maart en juni 2018 op onze bedrijfspagina gepubliceerd.

Welke duurzaamheidsstrategie volgt beeline?

Er zijn drie gebieden, waarvan het evenwicht duurzaamheid definieert: ecologie, economie en sociale kwesties. Natuurlijk zijn alle drie nauw met elkaar verbonden. Desondanks heeft ieder gebied zijn eigen vereisten:

  • Economisch gezien bouwt beeline op de nauwe samenwerking met fabrikanten en verkooppartners, op de respectvolle en correcte omgang met elkaar – ons bedrijf moet voor alle betrokkenen een succes zijn. Dat verzekert de duurzaamheid van ons bedrijfsmodel.
  • Met het oog op sociale verantwoordelijkheid is ons doel zo veel mogelijk mensen te betrekken bij de fabricage en verkoop van de producten. Onze code of conduct (gedragscode) is onze maatstaf in de samenwerking met onze leveranciers en verduidelijkt onze posities voor ethisch en moreel correcte arbeidsomstandigheden (o.a. verbod van kinderarbeid en dwangarbeid). De volledige CoC is te vinden op onze bedrijfshomepage.
  • Ons initiatief met betrekking tot milieu-effecten is - naast de dwingende voorschriften voor productveiligheid - momenteel gericht op de uitstoot van broeikasgassen (CO2, omdat de klimaatverandering voor ons één van de grootste uitdagingen van onze tijd is. Tegelijkertijd hebben wij een programma voor controle van het afvalbeheer bij onze leveranciers ingevoerd, waarmee we nu invloed kunnen uitoefenen. Onze volgende focus zal de reductie van het waterverbruik zijn.

Welke maatregelen bij het thema duurzaamheid zijn bij beeline reeds uitgevoerd? Wat is in de toekomst gepland?

Op onze website hebben wij enkele van onze acties voor zakelijke verantwoordelijkheid samengevat. Deze omvatten maatregelen op zowel sociaal als milieugebied.

Naast onze verplichte gedragscode, de code of conduct, waarbij we strikt aandacht besteden aan de naleving ervan, ondersteunen wij organisaties als OXFAM, de hulp bij honger in de wereld en een ziekenhuis in Tsjaad.

Om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, hebben we een methode ontwikkeld, waarmee we de hoeveelheid CO2 die in onze waardeketen wordt uitgestoten te kunnen bepalen. Met deze kennis kunne we ons nu concentreren op de gebieden, waarin zeer veel CO2 wordt uitgestoten, om de uitstoot zo effectief mogelijk te verlagen.

TOSH is het eerste van onze merken, waarvoor we voor de producten door de aanplant van bomen CO2-neutraliteit bereiken.

Bovendien hebben we in 2009 met de opening van ons energieonafhankelijke logistieke centrum (BLC) in Keulen een belangrijke stap gezet in de richting van CO2-reductie en hebben daarvoor het certificaat "Green Building" ontvangen. Deze Green-Building-certificering wordt alleen verstrekt aan onroerende zaken met een bijzonder energie-efficiënte en duurzame constructie. (link)

De inbedrijfstelling van een tweede logistiek centrum in Memphis/USA verzekert een verantwoordingsbewuste transportketen met een zo gering mogelijke CO2-uitstoot.

Onze stores in Duitsland hebben we op stroom uit waterkracht en windkracht omgezet - bij onze stores buiten Duitsland willen we ook omzetten op hernieuwbare energie - dat alleen bespaart circa 1 miljoen kg CO2 per jaar.

In onze producten en onze verpakkingen wordt principieel geen PVC gebruikt, dat wordt gecontroleerd door onafhankelijke controles.

Hoe gaat beeline om met de massa's verpakkingsafval?

Al onze verpakkingen worden daar, waar deze systemen functioneren, via partnerbedrijven afgevoerd (trefwoord „Grüner Punkt“). Het afval, dat bij ons hier in het magazijn en bij de goederenontvangst voorkomt, wordt gesorteerd en gescheiden ingeleverd voor hergebruik – dat geldt bijvoorbeeld ook voor onherstelbare displays.

Een andere maatregel ter voorkoming van verpakkingsafval is de omschakeling naar nieuwe polybags. Deze kleine transparante zakken hebben wij nodig, zodat onze producten intact aankomen op het verkooppunt. In januari 2018 zullen we de eerste testpolybags, die volledig recyclebaar zijn en tegelijkertijd een verbetering van de CO2-balans van de polybags teweegbrengen in omloop brengen. Omdat dit een zeer complex onderwerp is, hopen we, dat deze test positief verloopt en wij daarmee dichter bij een oplossing voor dit probleem komen.

Hoe denkt beeline over het thema „arbeidsomstandigheden in de opkomende en ontwikkelingslanden“? Welke maatregelen worden getroffen, om faire productieomstandigheden bij toeleveringsbedrijven te waarborgen?

Wij willen, dat alle betrokkenen profiteren van de arbeid aan onze artikelen. We hebben erover nagedacht, hoe we kunnen verzekeren, dat ook bij de toeleveranciers voorwaarden gelden, die we kunnen vertegenwoordigen. En dat met name met betrekking tot de werkomstandigheden. 

Voor iedereen die betrokken is bij de productie van onze producten geldt onze gedragscode, de code of conduct. Hij is gebaseerd op de wereldwijd erkende normen, die zijn geformuleerd door de Internationale arbeidsorganisatie (ILO). Daarin hebben wij gedefinieerd, dat wij bijvoorbeeld kinderarbeid en dwangarbeid niet toestaan, maar ook veel andere punten (gebouwveiligheid, arbeidsveiligheid, sociale omstandigheden op de werkplek, …) worden met deze overeenkomst verduidelijkt.

De naleving van deze basisprincipes wordt in medewerkersenquêtes gecontroleerd en met controles door onze eigen medewerkers, evenals door zakenpartners en door derden gewaarborgd.
De volledige CoC is te vinden op onze bedrijfshomepage.

Gaat beeline over het onderwerp duurzaamheid ook in dialoog met zijn klanten? Zo ja, hoe?

Zowel op onze bedrijfssite als onze social-media-kanalen zal het voor klanten en geïnteresseerden mogelijk zijn, meer over het onderwerp duurzaamheid te lezen. Ook onze klantenservice staat bij vragen van geïnteresseerden ter beschikking.

Waarom zijn alleen de TOSH-producten CO2-neutraal en niet alle producten van beeline?

De TOSH merk is voor ons de start hiervan. Tijdens deze proeffase bestuderen we hoe onze werkrelatie met de partners waarmee we CO2 neutraliseren, werkt.

Ons doel is om in de toekomst meer merken CO2-neutraal te maken.

Waaraan kan ik herkennen, waar en onder welke omstandigheden de producten worden gemaakt?

Op onze barcodes kan men voor ieder artikel nalezen, waar het vandaan komt. Om sociale standaards op de productielocaties te kunnen verzekeren, om zodoende humane arbeidsomstandigheden te waarborgen, zijn al onze leveranciers verplicht, zich aan onze gedragscode (code of conduct) te houden.

Hoe wordt gegarandeerd, dat geen schadelijke chemicaliën/giftige stoffen worden gebruikt bij de productie?

Bepaalde stoffen mogen niet worden gebruikt voor de fabricage van onze producten. Alle artikelen worden na voltooiing door onafhankelijke laboratoria gecontroleerd. Wanneer een artikel de test niet haalt, wordt het niet uitgeleverd.

Heeft beeline bepaalde richtlijnen voor het gebruik van bont en leer?

Ja! Wij hebben een eigen Animal Welfare, Protection of Species and Nature Conservation Policy ontwikkeld, waaraan niet alleen wij ons houden, maar ook onze leveranciers. Hierbij laten wij ons leiden door de rode lijst van de wereld natuurbeschermingsorganisatie IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Ressources). Bij onze productie worden geen soorten gebruikt, die op deze lijst als bedreigd worden geclassificeerd.