ZAKELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

Zakelijke verantwoordelijkheid is voor ons bij beeline geen trendthema, maar een vast bestanddeel van de bedrijfscultuur. Wij voelen ons sterk betrokken bij de samenleving en het milieu en hebben binnen de onderneming een gedragscode samengesteld, die voor ons en onze partners geldt. Onze maatschappelijke betrokkenheid en onze stappen op de weg naar een duurzame onderneming stellen wij bij deze graag aan je voor.

ONZE GEDRAGSCODE

Net als onze klanten willen wij niet, dat de gunstige prijzen van onze producten elders duur zijn. Wij zijn niet in het bezit van eigen fabrieken of productiebedrijven, onze leveranciers zijn echter onze partners en iedereen heeft zich verplicht de voorschriften van onze gedragscode (code of conduct) na te leven.

Samen met onze leveranciers hebben wij een managementsysteem opgebouwd, dat de regels uit onze gedragscode praktisch implementeert, controleert en communiceert. Onze auditoren, die elk uit het land komen waarin ze voor ons werken, controleren de naleving van onze standaards en staan de leveranciers bij. Bovendien controleren zowel externe organisaties als INTERTEK, ELEVATE en BUREAU VERITAS, alsmede onze zakenpartners in onze productielocaties ter plaatse de naleving van onze standaards.


In de gedragscode is o.a. het volgende verankerd:

 • Verbod van kinderarbeid
 • Verbod van dwangarbeid
 • Verbod van discriminatie en intimidatie op de werkplek
 • Zorg voor veiligheid en gezondheid op de werkplek
 • Zorg voor vrijheid van vergadering en collectieve onderhandelingen
 • Eerlijke lonen en compensatie
 • Geregelde werktijden en transparant overurenregelingen
 • Milieuvriendelijke productieprocessen en distributiekanalen
 • Bevordering van bedrijfsethiek en anti-corruptie
 • Behoud van dierenwelzijn
   

MILIEU

De overname van zakelijke verantwoordelijkheden bevat voor ons een respectvolle omgang met middelen en de natuur. Onze collecties wisselen snel. Het is daarom des te belangrijker dat ons algehele zakelijke gedrag is ontworpen op langdurige duurzaamheid, vooral ook in de omgang met het milieu. We hebben reeds bereikt, dat al onze producten en onze verpakkingen PVC-vrij zijn. Bij onze nieuwste markt TOSH hebben we ons ten doel gesteld, de uitstoot van CO2 te reduceren. En wat „over“ blijft, neutraliseren wij door de aanplant van bossen. Verdere details vind je hier:

CO2-NEUTRALISATIE

Om te ontdekken, hoeveel CO2 bij onze TOSH-producten van de winning van de grondstoffen tot de aanlevering in onze logistieke centra per jaar wordt uitgestoten, hebben we een door TÜV Nord gecertificeerde methode ontwikkeld, waarmee we de hoeveelheid CO2 over de waardeketen kunnen bepalen. Daarmee kunnen we vaststellen, waar we speciaal actief moeten worden, om de uitstoot effectief te verlagen.

Bovendien is het ons doel, de bij de TOSH-producten ontstane hoeveelheid CO2 volledig te neutraliseren. Dat betekent, dat in aanplantingsprojecten zo veel bomen worden geplant, dat de ontstane hoeveelheid volledig door bomen kan worden opgenomen:

De projecten, waarin wij investeren, zijn het „Bergwald project“, dat aanplant van Europese bossen bevordert, en het „project Togo“. Het „project Togo“ ondersteunt niet alleen de aanplant in West-Afrika, maar verschaft ook arbeidsplaatsen, scholen en waterpunten, bouwt gezondheidscentra op en bevordert bovendien duurzame energieën in de regio.

Onze partner NATUREOFFICE ondersteunt ons bij de implementatie. Onder natureOffice.com (ID: DE-077-208855) kunnen steeds de activiteiten worden gevolgd, waarmee we de CO2 van de producten van TOSH neutraliseren.

 

ENERGIE-EFFICIËNTE UITRUSTING

In 2009 hebben wij met de opening van ons energieonafhankelijke logistieke centrum (BLC) in Keulen een belangrijke stap gezet in de richting van CO2-reductie en hebben daarvoor het certificaat "Green Building" ontvangen. Deze Green-Building-certificering wordt verstrekt aan onroerende zaken met bijzonder energie-efficiënte en duurzame constructie. De inbedrijfstelling van een tweede logistiek centrum in Memphis/USA verzekert een verantwoordingsbewuste transportketen met een zo gering mogelijke uitstoot aan CO2 ook buiten Europa. Al onze stores in Duitsland hebben we reeds omgezet op stroom uit waterkracht en windkracht - bij onze stores buiten Duitsland willen we ook inzetten op hernieuwbare energieën.

 

HOGE STANDAARDS BIJ DIERENWELZIJN

Wij letten streng op het welzijn van dieren. Desondanks zijn enige materialen van onze productie van dierlijke oorsprong. Om deze reden hebben we een eigen"Animal Welfare, Protection of Species and Nature Conservation Policy" ontwikkeld, waaraan niet alleen wij ons houden, maar die ook verplicht is voor onze leveranciers. Hierbij houden wij ons aan de „rode lijst“ van de wereld natuurbeschermingsorganisatie IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Ressources). Bij onze producten met dierlijke herkomst (zoals bijvoorbeeld leer) garanderen wij, dat ze niet van diersoorten stammen, die op deze lijst als bedreigd worden geclassificeerd.

 

STRENGE KWALITEITSCONTROLES BIJ DE PRODUCTIE

De gezondheid is belangrijk - sieraden en materialen, die direct op de huid worden gedragen, hebben hier bijzondere aandacht. Onze producten zijn onderworpen aan de strenge EU- en US-richtlijnen, waarbij we ons steeds laten leiden door de strengere verordening. In de EU is vooral de REACH-verordening voor onze producten relevant. Wij hebben een omvattende "Chemical Restriction Policy" gedefinieerd en onze leveranciers zijn ertoe verplicht, de grenswaarden ervan aan te houden. De naleving laten wij regelmatig in erkende, geaccrediteerde laboratoria controleren.

 

MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID

Wij willen de samenleving graag iets teruggeven en ondersteunen daarom sociale projecten. Welke dat zijn, zie je hier: 

Coöperatie met OXFAM

Sinds 2009 werken wij samen wij met de liefdadigheidsorganisatie OXFAM (Oxford Commite voor Famine Relief), een wereldwijde noodhulp- en ontwikkelingsorganisatie, die zich inzet voor een rechtvaardige wereld zonder armoede.

Seizoensproducten van de labels SIX, I AM en toebehoren worden door OXFAM Ierland tegen speciale voorwaarden betrokken en via hun eigen stores verkocht. Alleen in 2015/2016 kon zo door de verkoop via de OXFAM-stores rond 477.000 Euro in sociale projecten stromen.

Onze nieuwste coup zijn OXFAM-eigen, pure accessoire-stores onder de naam „SIX 4 Good“. Begin juli 2017 opende de eerste „SIX 4 Good“-store in Dublin, andere shops in Ierland zijn gepland.

Hulp bij honger in de wereld

Sinds 2008 ondersteunen wij de hulp bij honger in de wereld (WHH) bij hun strijd tegen honger en armoede. Regelmatig organiseren wij charity-acties zoals de verkoop van charity-sieraden-collecties. Op deze manier konden wij in de laatste jaren meer dan 440.000 Euro donaties geven aan de hulp bij honger in de wereld.

Ziekenhuis in Tsjaad

Al sinds 2003 ondersteunt beeline een ziekenhuis in het Centraal Afrikaanse Tsjaad. Sindsdien konden wij met directe ondersteuning van rond 1,7 miljoen Euro de opleiding van talrijke artsen en helpers ter plaatse financieren en helpen de uitrusting met noodzakelijke medicamenten en apparaten te verbeteren.