De beeline-weg

Onze cultuur is uniek! Ze is de ziel van beeline en het DNA van ons succes. Onze cultuur wordt door waarden gedragen, waarop we ons denken en handelen afstemmen. Ze vormen een bron van oriëntatie voor onze medewerkers en zijn bovendien een belofte aan onze businesspartners.

Kwaliteit

Iedere beeliner geeft 100 procent. Elke dag weer. Bij ons handelen en ons continue streven naar verbetering staat de langdurige tevredenheid van onze klanten en partners centraal. Ook intern, tegenover onze medewerkers en collega’s, gaan wij voor kwaliteit en tevredenheid.

Team Spirit

Iedere medewerker maakt deel uit van de beeline-familie. Wij staan voor elkaar in en vangen de zwakke punten van anderen op. Samen creëren wij een werkklimaat dat gebaseerd is op respect, eerlijkheid, vertrouwen, bereikbaarheid en samenwerking.

Transparantie

Wij streven naar een vrije uitwisseling met elkaar en met onze partners en zorgen voor eenvoudige toegang tot benodigde informatie. Daarbij staan eerlijkheid, informatie-uitwisseling en open en directe communicatie voorop.

Passie

Passie is onze drijvende kracht! Wij houden van onze business, en wij houden van mode. Ieder van ons zet zich met hart en ziel in om dingen voor elkaar te krijgen. Vol passie nemen we initiatief en bewijzen we iedere dag opnieuw creatief, geïnteresseerd en ondernemend te zijn.

Verantwoordelijkheid

Wij beeliners nemen onze verantwoordelijkheid – voor ons werk, voor ons handelen, voor onze producten en voor onze medewerkers. Bij onze beslissingen houden we rekening met duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ons denken en handelen is doelgericht en kostenbewust.