Impressum

beeline GmbH
Gruenstr. 1
51063 Keulen, Duitsland 
Telefoon: +49 221 96275 0
Fax: +49 221 96275 6611
E-mail: info@beeline-group.com
Internet: www.beeline-group.com


Zakelijke vertegenwoordiger: Hinrich Tode, Marc Olivier Oeuvrard

Rechterlijke instantie: Amtsgericht Keulen
Registratienummer: HRB 25831

Btw-nummer volgens § 27 a Umsatzsteuergesetz (wet op de omzetbelasting): DE120679517

Aansprakelijk volgens het Presserecht (de perswetgeving) en § 55 RStV (Rundfunkstaatsvertrag, door de deelstaten overeengekomen omroepverdrag): de heer Hinrich Tode

Hinweispflicht (informatieplicht) volgens de verordening ODR

Online geschillenbeslechting volgens artikel 14 alinea 1 verordening ODR: De Europese Commissie heeft een platform opgesteld voor online geschillenbeslechting (OS). Meer informatie:

www.ec.europa.eu/consumers/odr  


Hinweispflicht (informatieplicht) volgens de Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG, wet over de geschillenbeslechting van consumenten)

Wij proberen eventuele meningsverschillen uit onze overeenkomst in goed overleg bij te leggen

De beeline GmbH verklaart van tevoren niet deel te willen nemen aan geschlilenbeslechtingsprocedures voor instanties voor geschillenbeslechting van consumenten zoals bedoeld in § 36 alinea 1 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG).

De mogelijkheid om geschillen te beslechten door een instantie voor geschillenbeslechting van consumenten gedurende of tijdens een concreet geschil indien beide overeenkomstsluitende partijen daarmee instemmen  (§ 37 VSBG) blijft onverlet.