We Care

V rámci iniciativy WE CARE sdružujeme projekty, jejichž cílem je neustále zlepšovat naše výrobky, snižovat naši ekologickou stopu, zajišťovat dobré sociální standardy jak ve vlastních provozech, tak u našich výrobních partnerů, a podporovat sociální projekty.

more about us

Věříme ve vytváření silných a hodnotných značek pro jednotlivce

Naše firemní kultura obsahuje výslovný závazek, aby odpovědné jednání bylo základním principem našeho každodenního obchodování. Usilujeme o dlouhodobé partnerství s našimi dodavateli a spolupracujeme s našimi zainteresovanými stranami na neustálém zlepšování naší vlastní výkonnosti i výkonnosti našich dodavatelů. Což zahrnuje i pravidelnou revizi našich směrnic a cílů.

Produkty

Jsou krásné a bezpečné. Naší trvalou snahou je, aby tomu tak bylo i nadále, a to prostřednictvím kontroly výrobků a výroby podle nejvyšších standardů.

Dodavatelský řetězec

Své podnikání provozujeme etickým a zákonným způsobem. Spolupracujeme s partnery, kteří se zavázali k udržitelné budoucnosti.

Sociální záležitosti

Zaměřujeme se na vytváření dlouhodobých a inovativních programů, které budou mít trvalý pozitivní dopad na lidi spojené s našimi produkty.

Životní prostředí

Bylo zahájeno několik programů, jejichž cílem je udržet naši ekologickou stopu na nízké úrovni. Všechny položky, které se v současné době objednávají, jsou CO2 neutrální, což je jen jeden příklad za všechny.

Komunita

Budujeme trvalé struktury - sociálně, ekologicky i ekonomicky. Stojíme na straně všech lidí a společně s našimi partnery zlepšujeme životy mnoha z nich.

Our We Care projects are more than a promise - what we have already achieved:

Kodex chování pro dodavatele

Náš kodex chování pro dodavatele vychází z úmluv a doporučení organizace MOP a z úmluv OSN o lidských právech a právech dětí. Řídí se rovněž běžnými mezinárodními normami, jako jsou ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, a normami obvyklými v oboru, jako je Accord nebo Příručka pro systém řízení chemických látek. Dodržování Kodexu chování pro naše dodavatele a Kodexu chování pro naše zákazníky zajišťujeme prostřednictvím auditů prováděných v častých intervalech místními auditory pověřenými společností beeline.

Social Empowerment

beeline is the largest supporter of OXFAM Ireland and this strong partnership has been in place since 2009. Oxfam is a global relief and development organisation and works for a just world without poverty. The support is provided through the provision of unsold items that OXFAM sells in its own SIX4Good shops and the goods have generated over €1.5 million in sales in 2019 alone. The profits are used to support women in Uganda, Rwanda, South Sudan, Tanzania and other countries in particular. In the picture is Ng'washi Shimba (left) from Tanzania, who runs a small farm together with others, supported by OXFAM. This gives the women a livelihood outside the sisal season.

More about our partner: www.www.oxfamireland.org

Neutralise CO2

With an annual CO2 report, we constantly measure our footprint and thus know where in the process we can optimise. In recent years, we have gradually reduced our CO2 emissions in production and the supply chain. What is still emitted, we compensate within the framework of our partnership with Project Togo. This means that all items ordered, from raw materials to our warehouses, are CO2-neutral. Through the social project Togo, more than 280,000 trees have already been planted, read more here:

www.natureoffice.com/klimaschutzprojekte/project-togo

Share experience

With the invitation to the Vision 2045 Summit as part of the World Climate Conference, our commitment to greater sustainability is also receiving international recognition. The selected companies have committed themselves to the 17 United Nations Sustainable Development Goals and will share their experiences at the conference.

More about Vision 2045:  www.vision2045.com

Projects

Nachhaltigkeitsbericht 2018-19

WE CARE Milestones

beeline Urkunde

Společně můžeme pozitivně ovlivnit společnost a svět, v němž žijeme.

Join our unique team of creatives, strategists, and merchandisers who create timeless, and on-trend designs for people to love, wear and afford.

More about us