We Care

V rámci iniciativy WE CARE sdružujeme projekty, jejichž cílem je neustále zlepšovat naše výrobky, snižovat naši ekologickou stopu, zajišťovat dobré sociální standardy jak ve vlastních provozech, tak u našich výrobních partnerů, a podporovat sociální projekty.

Věříme ve vytváření silných a hodnotných značek pro jednotlivce

Naše firemní kultura obsahuje výslovný závazek, aby odpovědné jednání bylo základním principem našeho každodenního obchodování. Usilujeme o dlouhodobé partnerství s našimi dodavateli a spolupracujeme s našimi zainteresovanými stranami na neustálém zlepšování naší vlastní výkonnosti i výkonnosti našich dodavatelů. Což zahrnuje i pravidelnou revizi našich směrnic a cílů.

Produkty

Jsou krásné a bezpečné. Naší trvalou snahou je, aby tomu tak bylo i nadále, a to prostřednictvím kontroly výrobků a výroby podle nejvyšších standardů.

Dodavatelský řetězec

Své podnikání provozujeme etickým a zákonným způsobem. Spolupracujeme s partnery, kteří se zavázali k udržitelné budoucnosti.

Sociální záležitosti

Zaměřujeme se na vytváření dlouhodobých a inovativních programů, které budou mít trvalý pozitivní dopad na lidi spojené s našimi produkty.

Životní prostředí

Bylo zahájeno několik programů, jejichž cílem je udržet naši ekologickou stopu na nízké úrovni. Všechny položky, které se v současné době objednávají, jsou CO2 neutrální, což je jen jeden příklad za všechny.

Komunita

Budujeme trvalé struktury - sociálně, ekologicky i ekonomicky. Stojíme na straně všech lidí a společně s našimi partnery zlepšujeme životy mnoha z nich.

Naše projekty We Care jsou více než slib – čeho jsme již dosáhli:

Kodex chování pro dodavatele

Náš kodex chování pro dodavatele vychází z úmluv a doporučení organizace MOP a z úmluv OSN o lidských právech a právech dětí. Řídí se rovněž běžnými mezinárodními normami, jako jsou ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, a normami obvyklými v oboru, jako je Accord nebo Příručka pro systém řízení chemických látek. Dodržování Kodexu chování pro naše dodavatele a Kodexu chování pro naše zákazníky zajišťujeme prostřednictvím auditů prováděných v častých intervalech místními auditory pověřenými společností beeline.

Social Empowerment

Společnost beeline je největším podporovatelem organizace OXFAM Irsko a toto silné partnerství trvá již od roku 2009. Oxfam je celosvětová humanitární a rozvojová organizace, která vede kampaně za spravedlivý svět bez chudoby. Podpora je poskytována prostřednictvím neprodaných věcí, které OXFAM prodává ve svých vlastních obchodech SIX4Good a jen v roce 2019 se díky tomuto zboží získalo více než 1,5 milionu eur. Výtěžek je určen zejména na podporu žen v Ugandě, Rwandě, Jižním Súdánu, Tanzanii a dalších zemích. Na snímku je Ng'washi Shimba (vpravo) z Tanzanie, která společně s dalšími provozuje malou farmu podporovanou organizací OXFAM. Ženy se tak mají i mimo sezónu pěstování sisalu příjem, který jim zajišťuje existenci.

Více o našem partnerovi: www.www.oxfamireland.org

Neutralizace CO2

Díky každoroční zprávě o emisích CO2 neustále měříme naši stopu a víme tak, kde můžeme proces optimalizovat. V posledních letech jsme postupně snižovali emise CO2 ve výrobě a v dodavatelském řetězci. To, co je stále emitováno, kompenzujeme v rámci našeho partnerství s projektem Togo. To znamená, že všechny objednané položky, od surovin až po naše sklady, jsou CO2 neutrální. V rámci sociálního projektu Togo bylo vysazeno již více než 280 000 stromů, více k tomu zde:

www.natureoffice.com/klimaschutzprojekte/project-togo

Sdílení zkušeností

Díky pozvání na summit Vize 2045, který je součástí Světové konference o klimatu, se našemu závazku k větší udržitelnosti dostává i mezinárodního uznání. Vybrané společnosti se zavázaly k plnění 17 cílů udržitelného rozvoje OSN a na konferenci se podělí o své zkušenosti.

Více k Vizi 2045:  www.vision2045.com
Vize beeline: https://vision2045.com/how-beeline-became-a-shining-example-of-how-to-make-fashion-jewelry-more-sustainable/

Projects

Zpráva o udržitelnosti 2018-19

WE CARE Milestones

beeline listina

Společně můžeme pozitivně ovlivnit společnost a svět, v němž žijeme.

Staň se součástí našeho jedinečného týmu kreativců, stratégů a obchodníků, kteří navrhují nadčasové a trendy designy, které mají lidé rádi, nosí je a mohou si je dovolit.

Více o nás