SPOLEČENSKÁ ZODPOVĚDNOST

BEELINE SUSTAINABILITY REPORT 2018/2019 (EN)
 

Společenská zodpovědnost není pro nás ve společnosti beeline jen trendem, ale je neoddělitelnou součástí firemní kultury. Cítíme se velmi zavázáni společnosti a životnímu prostředí, a proto jsme v rámci podniku vypracovali etický kodex, který platí pro nás a naše partnery. Tímto vám předkládáme naši sociální angažovanost a naše kroky na cestě k udržitelnějšímu podnikání.

 

NÁŠ ETICKÝ KODEX

Stejně jako naši zákazníci nechceme, aby se rozumné ceny našich výrobků draze odrážely na jiných místech. Nejsme majiteli vlastních výrobních podniků nebo manufaktur, avška naši dodavatelé jsou našimi partnery a každý z nich se zavázal dodržovat ustanovení našeho etického kodexu (Code of Conduct).

Společně se svými dodavateli jsme vybudovali systém řízení, který prakticky implementuje, kontroluje a komunikuje pravidla našeho etického kodexu.  Naši auditoři, kteří pocházejí vždy ze zemi, ve které pracují, prověřují dodržování našich standardů a jsou dodavatelům k dispozici. Dodržování našich standardů ve výrobních závodech navíc sledují externí organizace, jako je INTERTEK, ELEVATE a BUREAU VERITAS, jakož i naši obchodní partneři.


V etickém kodexu jsou kromě jiného i uvedeny i následující body:

  • Zákaz dětské práce
  • Zákaz nucené práce
  • Zákaz diskriminace a obtěžování na pracovišti
  • Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • Zajištění práva na svobodu shromažďování a kolektivní vyjednávání
  • Férové mzdy a peněžní vyrovnání
  • Regulované pracovní doby a transparentní regulace přesčasů
  • Ekologické výrobní procesy a ekologická distribuce
  • Podpora podnikatelské etiky a boj proti korupci
  • Zabezpečení dobrých životních podmínek zvířat

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Převzetí společenské zodpovědnosti pro nás znamená uctivé zacházení se zdroji a s přírodou. Naše kolekce se rychle mění. O to důležitější je, aby bylo naše celkové chování zaměřeno na dlouhodobou udržitelnost, a to především ve vztahu k přírodě. Již jsme dosáhli, že naše výrobky ani obaly neobsahují PVC. Co se týká naší nejnovější značky TOSH, vytyčili jsme si úkol snížit emise CO2. A to, co „zůstane“, neutralizujeme výsadbou lesů. Bližší informace jsou uvedeny zde:

NEUTRALIZACE CO2

Abychom zjistili, kolik CO2 se za rok vyloučí v případě našich výrobků značky TOSH od získávání surovin až po dodání do našich logistických center, vyvinuli jsme metodu certifikovanou organizací  TÜV Nord, která umožňuje stanovit množství  CO2 vyprodukovaného v rámci celého řetězce tvorby přidané hodnoty. Díky ní jsme zjistili, že se musíme velmi snažit, pokud chceme účinně snížit emise.

Kromě toho je naším cílem zcela neutralizovat  množství CO2 vznikající v případě procesu výrobků značky TOSH. To znamená, že v rámci zalesňovacích projektů se zasadí tolik stromů, kolik je jich třeba na úplné pohlcení vyprodukovaného množství:

 

Investujeme do programu „Bergwald Projekt“, který je založen na zalesňování evropských lesních ploch, a programu „Project Togo“. „Project Togo“ nejen podporuje zalesňování v západní Africe, ale vytváří i pracovní místa, školy a studny, staví zdravotnická střediska a klade důraz na využívání obnovitelných zdrojů v tomto regionu.

Při implementaci programů nás podporuje náš partner NATUREOFFICE. Na stránce natureOffice.com (ID: DE-077-208855) můžete kdykoliv sledovat aktivity, kterými neutralizujeme emise CO2 vznikající v případě výrobků značky TOSH.

 

ENERGETICKY EFEKTIVNÍ VYBAVENÍ

V roce 2009 jsme otevřením svého energeticky soběstačného logistického centra (BLC) v Kolíně nad Rýnem učinili důležitý krok v oblasti redukce CO2, za což jsme získali certifikát „Green Building“. Tato certifikace Green-Building se uděluje nemovitostem s mimořádně energeticky efektivní a udržitelnou stavební technologií. Otevření druhého logistického centra v Memphisu/USA představuje vytvoření uvědomělého řetězce s minimálními emisemi CO2 i mimo Evropu. Všechny naše obchody v Německu již fungují na elektřinu z vodních a větrných elektráren. Co se týká obchodů mimo Německo, chceme rovněž přejít na obnovitelné zdroje energií.

 

VYSOKÉ STANDARDY PŘI ZACHÁZENÍ SE ZVÍŘATY

Přísný důraz klademe na zabezpečování dobrých životních podmínek pro zvířata. Avšak některé materiály použité v naší výrobě mají živočišný původ. Z toho důvodu jsme vyvinuli vlastní politiku „Animal Welfare, Protection of Species and Nature Conservation Policy“, která zavazuje nejen nás, ale i naše dodavatele. Zároveň respektujeme seznam „Red List“ světové ochranářské unie IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Ressources). U svých výrobků živočišného původu (jako je např. kůže) garantujeme, že nepocházejí od živočišných druhů, které jsou na tomto seznamu klasifikovány jako ohrožené.

 

PŘÍSNÁ KONTROLA KVALITY VÝROBY

Zdraví je důležité – proto se zde především zaměřujeme na doplňky a látky, které se nosí přímo na pokožce. Naše výrobky podléhají přísným evropským a americkým směrnicím, přitom se vždy řídicím přísnějším nařízením. V Evropské unii se na naše výrobky vztahují především nařízení REACH. Stanovili jsme komplexní klauzuli „Chemical Restriction Policy“ a naši dodavatelé jsou povinni dodržovat její mezní hodnoty. Respektování stanovených kritérií pravidelně ověřujeme prostřednictvím uznávaných akreditovaných laboratoří.

 

SOCIÁLNÍ ANGAŽOVANOST

Rádi bychom společnosti něco vrátili, a proto podporujeme sociálně zaměřené projekty. O které jde, se můžete podívat zde: 

Kooperace s OXFAM

Od roku 2009 spolupracujeme s charitativní organizací OXFAM (Oxford Commite for Famine Relief), globální organizací na pomoc v nouzi a podporuje rozvoje, která se zasazuje za spravedlivější svět bez chudoby.

Organizace OXFAM za zvýhodněných podmínek nakupuje sezónní zboží s etiketami SIX, I AM a Accessories a prodává je ve svých obchodech. V letech 2015/2016 byly sociální projekty díky prodeji prostřednictvím obchodů OXFAM podpořeny celkovou částkou v hodnotě cca 477 000 eur.

Naším největším tahem jsou úplně vlastní doplňky organizace OXFAM s názvem „SIX 4 Good“. Začátkem července 2017 byla otevřena první prodejna „SIX 4 Good“ v Dublinu a plánuje se otevření dalších prodejen v Irsku.

Pomoc proti světovému hladu

Od roku 2008 podporujeme neziskovou organizace Welthungerhilfe (WHH) v boji proti světovému hladu. Pravidelně organizujeme charitativní akce, jako je například prodej charitativních kolekcí šperků. Tímto způsobem jsme v předcházejících letech organizaci Welthungerhilfe pomohli darováním částky v hodnotě více než 440 000 eur.

Nemocnice v Čadu

Od roku 2003 se naše společnost angažuje v podpoře nemocnice ve středoafrickém Čadu. Od té doby jsem přímou podporou v hodnotě 1,7 miliónů eur pomohli financovat vzdělání mnohých tamějších lékařů a pomocného personálu a podpořili zlepšení vybavení potřebnými léky a zařízeními.