beeline a její cesta

Naše firemní kultura je jedinečná! Je duší společnosti beeline a DNA našeho úspěchu. Naše kultura stojí na hodnotách, na kterých budujeme naše myšlení a jednání. Každému zaměstnanci poskytují orientaci a jsou navíc příslibem pro naše obchodní partnery.

 

Kvalita

Každý beeliner ze sebe dává 100 procent. Den co den. Hlavním motivem našeho jednání a stálého úsilí o zlepšování je dlouhodobá spokojenost našich zákazníků a partnerů. Tomuto požadavku se snažíme vyhovět i v rámci naší společnosti, mezi našimi spolupracovníky a kolegy

Týmový duch

Každý pracovník je součástí naší rodiny beeline. Jsme všichni za jednoho a vyrovnáváme slabé stránky ostatních. Společně vytváříme pracovní prostředí založené na vzájemné úctě, poctivosti, důvěře, dosažitelnosti a partnerství.

Transparentnost

Usilujeme o vzájemnou svobodnou výměnu informací, o jejich dostupnost prostřednictvím všech relevantních rozhraní a snadný přístup k potřebným údajům. Při tom se chováme autenticky, sdílíme informace a komunikujeme otevřeně a bezprostředně.

Vášeň

Vášeň je naším hnacím motorem! Milujeme to, co děláme, žijeme módou. Každý jednotlivec investuje do své práce celé své srdce a snaží se posouvat věci vpřed. S vášní se dokážeme chopit iniciativy a v každodenním životě díky ní neustále prokazujeme kreativitu, otevřenost a podnikavost. 

Zodpovědnost

Jako beelineři neseme zodpovědnost za naše pracovní prostředí, za naše chování, za naše výrobky i za naše zaměstnance. Rozhodujeme se tak, abychom respektovali principy trvalé udržitelnosti a sociální odpovědnosti. Jednáme a myslíme cíleně a hospodárně.