Úvod

Tento dokument vás má jako obchodní kontakt skupiny beeline (informace o tom, na koho se tohle oznámení o ochraně osobních údajů vztahuje, viz část 1 níže) informovat o zpracovávání vašich osobních údajů.

Osobní údaje

Osobní údaje jsou jakékoli informace, které lze spojit s vaší osobou. Zde patří také informace, které lze s vaší osobou spojit pouze nepřímo, např. jejich přiřazením k identifikátoru, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze nebo on-line identifikátor. Identifikovatelná je také osoba, kterou lze identifikovat na základě jedné či více konkrétních charakteristik vyjadřujících fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychologickou, ekonomickou, kulturní nebo společenskou identitu fyzické osoby.

Přehled

Tohle oznámení o ochraně osobních údajů tvoří obecná část (části 1 a 2), ve které jsou uvedeny obecné informace o zpracovávání osobních údajů skupinou beeline.

V části 2.c naleznete informace o svých právech.
 

1.    Oblast působnosti; subjekt zodpovědný za vaše údaje

Tohle oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na zpracovávání vašich osobních údajů následujícími subjekty:

beeline Austria GmbH

beeline Concessions B.V.B.A.

beeline Retail B.V.B.A.

beeline Canada Accessories Inc.

beeline Services (Qingdao) Co. Ltd.

beeline Czech Republic s.r.o.

beeline Concessions S.A.R.L.

beeline Concessions S.A.R.L.

beeline GmbH

beeline Concessions GmbH

beeline Log. GmbH

beeline Log. Immob. GmbH

beeline Retail GmbH

beeline Hungary Kft.

beeline Ireland Accessoires Limited

beeline Italy S.r.l.

beeline Korea Co. Ltd.

beeline Retail S.A.R.L.

beeline Retail B.V.

beeline Concessions B.V.

beeline Poland Sp.zo.o.

Direkte Linie Concessions - Sociedade Unipessoal, LDA

beeline Slovakia s.r.o.

beeline Concessions S.L.

beeline Retail S.L.

beeline Switzerland AG

beeline Retail Ltd. - beeline Retail Taki ve Aksesuar Pazarlama Ticaret

beeline UK Accessoires Ltd.

beeline USA Inc.

beeline Import & Services LLC

 

V níže uvedeném textu termín „společnost beeline“(bez přípony pro konkrétní subjekt) neodkazuje pouze na subjekt beeline (nebo subjekty beeline),

 • který s vaší společností / společností, pro kterou pracujete, uzavřel smlouvu
 • který vás kontaktoval, abyste probrali obchodní příležitosti, nebo v jakémkoli jiném kontextu
 • který obdržel vaše kontaktní informace během veletrhu nebo jakékoli jiné obchodní události
 • který od vás obdržel prohlášení o souhlasu
   

Pouze tento konkrétní subjekt (nebo tyto konkrétní subjekty) odpovídá ve smyslu zákona na ochranu údajů za vaše obchodní smluvní údaje. Tento konkrétní subjekt (nebo tyto konkrétní subjekty) je nařízením GDPR nazýván jako „správce“.
 

2.    Kontaktní údaje správce a inspektora ochrany údajů

a)    Kontaktní údaje správce údajů

beeline Austria GmbH
Hellbrunner Straße 11a/3,
5020 Salzburg

beeline Concessions B.V.B.A.
Meir 87 Postfach 2, 2000 Antwerpen,
Belgium

beeline Retail B.V.B.A.
Meir 87 Postfach 2, 2000 Antwerpen,
Belgium

beeline Canada Accessories Inc.

1075 Peachtree Street, NE | Suite 3250,
Atlanta, GA 30309,
USA

beeline Services (Qingdao) Co. Ltd.
B-4-1, No. 170, No. 17 jiujiang Road,
Jimo City, Qingdao City
China

beeline Czech Republic s.r.o.
Prague 2, Vinohrady,
Jugoslavska 620/29,
Czech Republich

beeline Concessions S.A.R.L.
22 Rue du 4 Septembre,
75002 Paris, France

beeline Retail S.A.R.L.
22 Rue du 4 Septembre,
75002 Paris,
France

beeline GmbH
Grünstraße 1,
51063 Köln,
Germany

beeline Concessions GmbH
Grünstraße 1,
51063 Köln,
Germany

beeline Log. GmbH
Grünstraße 1,
51063 Köln,
Germany

beeline Log. Immob. GmbH
Grünstraße 1,
 51063 Köln,
Germany

beeline Retail GmbH
Grünstraße 1,
51063 Köln,
Germany

beeline Hungary Kft.
Fö utca 14-18 VII em.,
HU-1011 Budapest,
Hungary

beeline Ireland Accessories Limited
1 Castlewood Avenue, Rathmines,
Dublin 6, Republic of Ireland

beeline Italy S.r.l.
Via Desenzano, 14,
20146 Milano,
Italia

beeline Korea Co. Ltd.
27th floor, Yeongdongdae-ro 511, (Trade Tower, Samseong-dong),
Gangnam-gu, Seoul,
Korea

beeline Retail S.A.R.L.
35, Avenue de la Gare,
L - 611 Luxembourg

beeline Retail B.V.
Dunentstraat 6m
3024C Rotterdam,
Netherlands

beeline Concessions B.V.
Dunantstraat 6, 3024C Rotterdam,
Netherlands

beeline Poland Sp.zo.o.
Rynek Glowny 6,
31-042 Krakow,
Polska

Direkte Linie Concessions - Sociedade Unipessoal, LDA
Av. Das Forcas Armadas, 125,
12 Lisboa,
Portugal

beeline Slovakia s.r.o.
Zámocké schody 2/A, 811 01
Bratislava
Slovakia

beeline Concessions S.L.
Avinguda Portal de I'Angel, n° 38, 1°,
08002 Barcelona,
Espana

beeline Retail S.L.
Avinguda Portal de I'Angel, n° 38, 1°,
08002 Barcelona,
Espana

beeline Switzerland AG
Bolleystrasse 9,
8006 Zürich,
Switzerland

beeline Retail Ltd. - beeline Retail Taki ve Aksesuar Pazarlama Ticaret Tesvikiye Mah. Akkavak Sok. No. 9, Kat.4,
Tesvikiye Sisli Istanbul,
Turkiye

beeline UK Accessories Ltd.
15 Whitehall, London, SWaA 2DD,
England

beeline USA Inc.
1075 Peachtree Street, NE | Suite 3250,
Atlanta, GA 30309,
USA

beeline Import & Services LLC
1075 Peachtree Street, NE, Suite 3250,
Atlanta, GA 30309,
USA


b)    Kontaktní údaje inspektora ochrany údajů

Kontaktní údaje každého inspektora ochrany údajů jsou následující:

DataProtectionOffice@beeline-group.com

 

3.    Jaké údaje společnost beeline zpracovává?

Při běžném vztahu se zákazníkem a smluvním obchodu, společnost beeline zpracovává následující typy osobních údajů:

 • osobní informace o odběratelích, např. vaše jméno, datum narození, pohlaví;
 • obchodní informace, např. váš obchodní e-mail, obchodní poštovní adresu;
 • další informace o vaší pozici ve společnosti a činnostech ve vztahu ke společnosti beeline;
 • informace potřebné pro vyhovění předpisům a řízení rizik, včetně hodnocení kvality produktů a služeb vaší společnosti;
 • pokud přistupuje na intranet společnosti beeline, společnost beeline zpracuje vaše přihlašovací údaje (vycházející z vaší e-mailové adresy). Dále budou zpracovány logovací soubory (které však nebudou odkazovat na vaši osobu) a budou provedeny statistické analýzy používání intranetu.

Následující údaje budou dále nazývány jako „obchodní kontaktní údaje“.

 

4.    Co společnost beeline s údaji provádí?

Při běžném vztahu se zákazníkem a smluvním obchodu, společnost beeline provádí následující zpracovávání:

 • obchodní kontaktní údaje jsou zpracovávány za účelem uzavření, provádění a ukončení B2B smluv s ostatními společnostmi;
 • obchodní kontaktní údaje jsou ukládány společností beeline v CRM systému společnosti beeline a zpracovávány za účelem navázaní a udržení obchodního vztahu s vámi a vaší společností;
 • obchodní kontaktní údaje mohou být zpracovávány pro účely vnitřního reportingu;
 • obchodní kontaktní údaje jsou zpracovávány v rámci řízení dodavatelů;
 • obchodní kontaktní údaje jsou zpracováváni pro vyhovění předpisům a řízení rizik, včetně hodnocení kvality produktů a služeb vaší společnosti.
   

5.    Obecné informace

c)    Vaše práva

Na vyžádání máte právo bezplatně získat informace o vašich ukládaných osobních údajích.

Dále máte právo dosáhnout nápravy nepřesných osobních informací, právo omezit nepřiměřené zpracovávání osobních údajů a také právo na výmaz nezákonně zpracovávaných osobních údajů nebo údajů, které jsou uchovávány příliš dlouho (pokud neexistuje zákonná povinnost údaje uchovávat). Dále máte právo obdržet osobní údaje, které jsou poskytli společnosti beeline. Údaje vám (nebo vámi určené třetí straně) budou předány ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (právo na přenositelnost údajů).

Seznamte se také se svým právem vznést námitku proti zpracovávání údajů, které je popsáno níže (část (d)).

Chcete-li uplatnit svá práva, můžete napsat e-mail na adresu DataProtectionOffice@beeline-group.com

 

d)    Obecné informace a právním základu všech níže uvedených procesů

Zpracovávání vašich osobních údajů společností beeline vychází z článku 6 (1) (f) nařízení GDPR. Podle článku 6 (1) (f) nařízení GDPR je zpracování osobních údajů zákonné, pokud je nezbytné pro uskutečnění oprávněných zájmů společnosti beeline za podmínky, že nepřevyšují vaše zájmy nebo základní práva a svobody, které vyžadují ochranu osobních údajů. Oprávněný zájem společnosti beeline spočívá v používání a uchovávání kontaktních údajů smluvních partnerů nebo potencionálních budoucích partnerů. Dále oprávněný zájem společnosti beeline spočívá ve statistické analýze používání její sítě intranet.

Proti tomuto zpracovávání údajů pro marketingové účely můžete kdykoli vznést námitku bez udání důvodů.

Dále můžete obecně namítat proti těmto údajům, pokud existuje důvod ve vaší konkrétní situaci, který hovoří proti zpracovávání údajů. To lze učinit zasláním e-mailu inspektorovi ochrany údajů na adresu:

DataProtectionOffice@beeline-group.com
 

e)    Obecné informace o společnostech beeline GmbH a Microsoft jako příjemcích údajů

IT systém společnosti beeline, v němž jsou zpracovávány personální údaje, je hostován společností beeline GmbH, Grünstraße 1, 51063 Kolín nad Rýnem. V tomto kontextu společnost beeline GmbH nejenom provádí zpracovávání údajů jménem a v souladu s pokyny společnosti beeline.

Společnost beeline využívá platformu office 365, kterou hostuje společnost Microsoft AG v datových centrech v Amsterodamu (Amsterdam Microsoft Azure Datacenter: Oudezijds Achterburgwal 1921, 1012 DX Amsterdam, Niederlande) a Dublinu (Dublin Microsoft Azure Datacenter:   29-30 O'Connell Street Lower, North City, Dublin, Irsko) (Údaje nejsou podle smlouvy mezi společnostmi beeline GmbH a Microsoft převáděny mimo EU.
 

f)    Obecné informace o délce uchovávání údajů

Údaje obchodní kontaktů jsou obecně mazány pouze, pokud se ohradíte proti dalšímu zpracovávání.

Veškeré osobní údaje obchodní partnerů, které byly zpracovány v rámci uzavření a plnění smlouvy, jsou uchovávány v souladu s daňovým zákonem a zákonem o účetnictví každé země, jak je uvedeno níže:

 • Německo: 10 let
 • Francie: 10 let
 • Rakousko: 7 let
 • Česká republika: 10 let
 • Nizozemí: 7 let
 • Belgie: 7 let
 • Lucembursko: 10 let
 • Polsko: 6 let
 • Maďarsko: 8 let

V případě některých procesů platí rozdílné období uchovávání údajů.
 

g)    Informace z článku 13 (2) (e) nařízení GDPR:

Poskytnutí vašich obchodních kontaktních údajů není zákonným či smluvním požadavkem, nebo přísným požadavkem nutným pro uzavření smluvního/obchodního vztahu. Nemáte povinnost poskytovat osobní údaje. Neexistují žádné důsledky, pokud osobní údaje neposkytnete. Použití těchto kontaktních údajů nicméně ulehčuje obchodní vztah mezi společností beeline a vaší společností / vašim zaměstnavatelem.