Jeden svět

Naše sociální zodpovědnost nekončí na hranicích země. Jako jeden z předních prodejců módních šperků máme možnost – a podle našeho názoru i povinnost – zabránit všem formám vykořisťování.

Od roku 2001 usilujeme o to, aby byly v zemích výroby dodržovány specifické pracovní zákony a pracovní podmínky jednotlivých zemí. Naše dodavatele pokládáme za partnery a společně pracujeme s velkou angažovaností, schopností empatie a osvětovou činností na tom, aby byl realizován náš kodex chování (code of conduct).

Auditoři z příslušných zemí, kteří jsou zaměstnáni zvláště pro tento účel, pomáhají nám a dodavatelům při pravidelných návštěvách jejich výrobních provozů a kontrole dodržování standardů. Při nedodržení jsou dojednány opravy, které naši auditoři v rozumném časovém rámci překontrolují.

Námi sestavený kodex chování na toto téma platí tedy nejen pro samotnou firmu beeline, ale pro celý výrobní řetězec. Naši zákazníci si mohou být jisti, že výhodné ceny našich produktů nebudou draze zaplaceny na jiném místě.