Prohlášení o ochraně dat

Ochranu dat a bezpečnost dat našich zákazníků a uživatelů naší online nabídky bere společnost beeline GmbH velmi vážně. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně dat Vám objasníme, které informace a osobní data zaznamenáváme během Vaší návštěvy v naší online nabídce a jak je použijeme.

1. Pokud navštívíte naše webové stránky, uložíme v souboru provozního deníku (logfile)

  • název domény nebo IP adresu dotazujícího se počítače,
  • datum, čas a trvání přístupu,
  • dotaz na soubor klienta (název souboru a URL),
  • kód odpovědi http,
  • webovou stránku, z které jste se dostali na naši online nabídku,
  • přenesenou skupinu dat.

Registrace přístupů proběhne dočasně z důvodu bezpečnosti dat, aby byla zajištěna stabilita a provozní bezpečnost našeho systému a aby byl systém chráněn před možnými zásahy zvenčí. Dále data statisticky vyhodnocujeme, abychom mohli optimalizovat naši online nabídku.

2. Pro optimalizaci formy naší online nabídky a za účelem reklamy a průzkumu trhu vytváříme z Vašich takzvaných uživatelských dat uživatelské profily s použitím pseudonymů. Uživatelská data jsou osobní data, která jsou nutná k tomu, aby Vám bylo umožněno používání naší online nabídky.  Mezi nimi jsou znaky pro identifikaci uživatele (zvláště IP adresa uživatele, u zamčených oblastí i heslo a identifikace uživatele), údaje o začátku, konci a rozsahu daného používání naší online nabídky a údaje o souborech a stranách, které jste u nás stáhli, příp. navštívili. Vytvoření uživatelských profilů probíhá v pseudonymní podobě, tzn. uživatelský profil nám neprozradí identitu uživatele. S uživatelským profilem nespojujeme ani žádná jiná data uživatele. Můžete odporovat vytvoření uživatelských profilů z Vašich uživatelských dat. Za tímto účelem nám prosím zašlete zprávu na privacy@beeline-group.com.

3. Data uvedená v článku 1 a 2 nám neumožňují identifikaci uživatele. Nebudeme se pokoušet na základě těchto dat vyvozovat závěry ohledně identity uživatele. Data nebudou předána třetím osobám.

4. Pro optimalizaci naší internetové nabídky a vytvoření pseudonymních uživatelských profilů (viz článek 2) používáme takzvané cookies. Jedná se přitom o malé soubory, které budou při návštěvě našich webových stránek naším webovým serverem zaslány Vámi používanému prohlížeči a odtud  uloženy na Vašem počítači.  Při další návštěvě našich stránek nám zašle Váš prohlížeč cookie zpět, čímž mohou být např. znovu automaticky vytvořena Vámi dříve provedená nastavení nebo zadání.

5. Naši online nabídku můžete navštívit a používat, aniž byste museli prozradit další osobní data. Pokud však budete chtít využívat určité služby a funkce (odebírání newsletter nebo jobletter, účast na výherních hrách, dotaz na naši společnost atd.), vyžadujeme uvedení osobních dat jako např. Vaše jméno, Vaši adresu, Vaše telefonní číslo nebo e-mailový kontakt. Pokud již nadále nebudete chtít používat službu nebo funkci, zašlete nám zprávu a Vaše data budou neprodleně smazána. Kontaktní adresa je uvedena u příslušné služby nebo funkce v naší online nabídce nebo ve zprávě, která Vám budou adresována. Můžete však také zaslat e-mail na privacy@beeline-group.com. Vaše data budou uložena a použita pouze k účelu, který je uveden v tomto prohlášení o ochraně dat nebo při zjišťování dat. Použití k jiným účelům nebo předání třetím osobám proběhne pouze tehdy, pokud budete souhlasit. Kdykoliv můžete odvolat jednou udělené svolení s účinkem do budoucna. Zašlete nám zprávu na uvedenou kontaktní adresu a Vaše data budou neprodleně smazána. Můžete také zaslat e-mail na privacy@beeline-group.com.

6. Tato webová stránka využívá Google Analytics, službu pro analýzu webu Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu toho, jak webovou stránku využíváte. Cookies nám pomáhají zjistit četnost návštěv a počet uživatelů našich webových stránek a připravovat pro vás co nejefektivněji ty nejlepší nabídky. Informace vytvářené pomocí cookies o tom, jak využíváte naše webové stránky, se přenášejí na server Google do USA, kde se ukládají. Google tyto informace používá pro vyhodnocení vašeho užívání webových stránek, zpracování zpráv o aktivitách webových stránek pro společnost beeline GmbH a poskytování dalších služeb spojených s užíváním webových stránek a internetu. Google tyto informace předává třetím subjektům pouze v případech, kdy je to předepsáno zákonem nebo jestliže tyto třetí subjekty data zpracovávají na objednávku Google. Abychom vám poskytli co nejlepší ochranu vašich dat, využíváme na těchto webových stránkách možnost zkrátit IP adresy, které odesíláme Google. Google Analytics tedy ukládá pouze část IP adresy a používá ji pro geografické zprávy. V žádném případě však Google nespojuje uloženou část vaší IP adresy s jinými daty, která zpracovává.

Evidenci dat prováděnou Google Analytics můžete odmítnout tím, že kliknete na link: deaktivovat Google Analytics. Tím se nastaví soubor Opt-Out-Cookie, který v budoucnu zabrání evidenci vašich dat při návštěvě dané webové stránky.

Tímto upozorňujeme rovněž na možnost využití funkce Opt-Out Add-ons pro prohlížeč Google Analytics. Opt-Out nabízí uživateli možnost volby, zda si přeje, aby Google Analytics evidovala informace o vámi navštěvovaných webových stránkách či nikoli. Add-on zamezuje předávání dat při návštěvě webových stránek, které pro evidenci dat používají JavaScript-Tracking-Code (ga.js) Google Analytics. Add-on si můžete stáhnout z následujícího odkazu: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Používáním této webové stránky prohlašujete, že souhlasíte s tím, aby společnost Google zpracovávala k výše uvedenému účelu data, která o vás již popsaným způsobem zjistí.

Tato webová stránka kromě toho využívá službu pro analýzu webu Optimizely (od společnosti Optimizely Inc.) určenou pro provádění testů za účelem optimalizace této webové stránky. Služba Optimizely používá cookies pro identifikaci prohlížeče návštěvníka a pro analýzu užívání této webové stránky. Tyto cookies neshromažďují žádná osobní data. Více informací o tom, jak Optimizely vaše data zpracovává, najdete na www.optimizely.com/privacy. Optimizely-Tracking můžete deaktivovat na adrese www.optimizely.com/opt_out.

Tato webová stránka dále využívá službu Retargeting – „Google Remarketing“ (Prohlášení o ochraně dat a podmínkách používání pro reklamu u Google).

V případě Retargeting se jedná o zájmovou reklamu. Uživatelé určité webové stránky jsou označeni a následně osloveni záměrnou reklamou na jiných webových stránkách. Google v tomto případě využívá cookies uložené při předchozí návštěvě uživatele na webové stránce.

Používání cookies pro Remarketing můžete deaktivovat tím, že si vyvoláte stránku pro deaktivování reklamy Google.

Naše nabídky můžete využívat i bez cookies. Instalaci cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru vašeho prohlížeče. Cookies také můžete z pevného disku vašeho počítače kdykoli vymazat. Upozorňujeme však na to, že v takovém případě eventuálně nebudete moci využívat v plném rozsahu všechny funkce této webové stránky.

7. Naše online nabídka zahrnuje trh pracovních míst a možnost ucházet se u nás online o volná místa nebo také ucházet se u nás z vlastní iniciativy. K posouzení Vaší žádosti potřebujeme údaje o Vaší osobě, Váš životopis, a další podklady jako fotky a vysvědčení. Vaše data a doklady budou vybrány, uloženy a zpracovány výhradně za účelem zpracování a posouzení Vaší žádosti o místo. Budou k nahlédnutí pouze pro osobní oddělení a osobu/osoby zodpovědnou/zodpovědné za personál v oddělení, které vypsalo místo. Data, která jsou uložena o Vaší osobě, si můžete kdykoliv prohlédnout, změnit je a/nebo odporovat tomu, abychom je dále použili.   
I když Vám nemůžeme dát příslib týkající se Vaší žádosti o místo, má společnost beeline GmbH zájem uchovat Vaše data a podklady, aby je mohla vzít v úvahu při obsazování nabídek na volná místa, která budou vypsána v budoucnu. Platí to i při žádosti o místo z vlastní iniciativy, pokud Vám aktuálně nemůžeme nabídnout žádné vhodné místo. Pokud si kromě konkrétního procesu žádosti o místo nepřejete uchování Vašich podkladů, můžete odporovat zaškrtnutím příslušného prohlášení před odesláním své žádosti o místo. V tomto případě budou Vaše data a podklady 3 měsíce po zaslání odmítacího dopisu smazány nebo pseudonymně archivovány ke statistickým účelům. I později nám můžete kdykoliv e-mailem na privacy@beeline-group.com zaslat prohlášení, že si již nepřejete další uchovávání svých podkladů. I tehdy budou Vaše data a doklady po uplynutí 3 měsíců smazány nebo pseudonymně archivovány.

8. Vaše data budou našimi zaměstnanci pečlivě zabezpečena a bude s nimi důvěrně zacházeno. K jejich prozrazení státním úřadům dojde pouze v případě příslušné zákonné nebo soudní povinnosti. Na písemný dotaz Vám kdykoliv sdělíme, která data o Vás jsou u nás uložena. Obraťte se prosím na privacy@beeline-group.com.