Pracujte pro beeline – náš duch nás odlišuje od ostatních

Věříme v to, že růst, inovace a hospodářský úspěch mohou být nejlépe dosahovány tam, kde jsou povoleny nekonvenčnost a nedokonalost, nebo kde jsou dokonce výslovně vyžadovány.
Koneckonců, ještě žádná myšlenka – ať už jakkoli velkolepá – nezačala dokonale. Pro růst a aktivní další rozvoj je nezřídka zapotřebí odvaha pouštět se do neprobádaných míst. Proto jsou u nás výslovně vítáni lidé, i přicházející z jiných oborů, kteří něčemu věří, přinášejí nekonvenční způsob života a představují vyhraněnou osobnost! Globální úspěch firmy beeline tedy není žádnou náhodou, nýbrž výsledkem prožívané podnikové kultury a společné práce více než 4,200 zaměstnanců podniku.

Ať v naší centrále, mezinárodním servisním středisku „ISC“ v Kolíně nad Rýnem, v logistickém středisku beeline „BLC“, v našich 139 obchodech nebo na našich 24,050 koncesních prodejních plochách – pro členy skupiny beeline jsme nejen zaměstnavatelem, nýbrž skutečným pracovním domovem. Domovem, kde je člověk tolerován a respektován se všemi odstíny své osobnosti, kde se může rozvíjet, zdokonalovat a překonávat. Důležitým aspektem naší kultury řízení je proto vytvoření příslušného ducha a splnění organizačních předpokladů. Realizujeme to s plošnými hierarchiemi, blízkými vztahy a transparentní komunikací. A se zásadami, v kterých jsme jasně definovali nároky kladené na vedoucí síly a ostatní pracovníky.

Jste nekonvenční osobnost? Cítíte se osloveni lidmi a podnikem, kteří vyzařují zvláštního ducha? Vítejte v našem světě!
Nejlepšími předpoklady pro mnohoslibnou kariéru u beeline jsou týmová práce, nasazení a odpovědnost. Vůbec přitom nezáleží na tom, jestli jste ‚mladíček‘ nebo ‚v nejlepším věku‘, muž, žena, matka, otec, single nebo máte přistěhovalecký původ – pro každou individualitu a každý životní model nabízíme zajímavé profesní perspektivy. Kromě adekvátního hodnocení v závislosti na výkonu nabízíme přesvědčivé benefity a atraktivní pracovní prostředí.