Regionální manažer

Naši regionální manažeři jsou výkonní odborníci a rození vedoucí pracovníci. Často mají již v mladých letech pod sebou různé obchody a navádějí své týmy k dosahování cílů. Jste často na cestách po svém regionu a líbí se Vám, že při této práci není každý den stejný. Pokaždé jste obklopeni jinými týmy a pravidelně se v této dynamice překonáváte. Jste zároveň optimalizátorem, podněcovatelem, kritikem a výzkumníkem. Regionální manažer přijímá různá rozhodnutí a užívá si svobody rozvíjet a realizovat vlastní nápady. Vždy s cílem předvést našim partnerům, zákazníkům a spolupracovníkům to nejlepší.

Oslovuje Vás odpovědnost, dynamika a nezávislost? Přečtěte si více o svých úkolech:

  • Jako regionální manažer nesete odpovědnost za čísla ve svém regionu. Vaším denním chlebem jsou analýzy ukazatelů, management nákladů a jejich další rozvoj. K tomu účelu vypracováváte plány průběžného zlepšování finančních cílů ve svém regionu s ohledem na obrat, kontrolu nákladů a předcházení škodám.
     
  • K péči o naše prodejní místa a k jejich optimalizaci patří utváření ploch a sortimentů, kontroly rentability a visual merchandising. Staráte se o to, aby byly splněny všechny standardy a zaručena kvalita nosičů zboží, analyzujete dopady opatření VM pro každé prodejní místo a zajišťujete průběžnou komunikaci ohledně VM. Dále zajišťujete na základě aplikace, využívání a kontrol procesů, systémů a nástrojů zavedených firmou beeline, aby mělo každé prodejní místo vždy správné zásoby.
     
  • Pracujete přitom jako samostatná vedoucí síla a maximalizujete týmový výkon důsledným a efektivním využíváním coachingu, školení a zpětné vazby. Kromě toho řídíte procesy výkonového managementu firmy beeline v celém regionu. Do Vaší oblasti odpovědnosti spadá také nábor mobilních merchandiserů v souladu s Vaším střednědobým personálním plánováním. K tomu patří také začleňování, zapracování a samozřejmě i disciplinární řízení.
     
  • Pro naše prodejní partnery jste kontaktní osobou ve všech operativních otázkách a při řešení problémů. Udržujete pravidelný kontakt s nimi a jejich manažery obchodů, stejně jako s ostatními regionálními manažery.