Mobilní merchandiser

Ptáte se, co že je to ten mobilní merchandiser? Oprávněná otázka a úplně jednoduchá odpověď: Mobilní merchandiser (MM) je zaměstnanec, který pracuje u našich maloobchodních partnerů a provádí servis našich nosičů zboží. Bez našich mobilních merchandiserů by vůbec nebyl možný náš model koncesí – a koncese jsou pro beeline velice významnou obchodní oblastí!

Jak to funguje? Úplně jednoduše! Naši obchodní partneři nám poskytují části svých prodejních ploch, na kterých rozmísťujeme své otáčivé sloupky a displeje se šperky. O tyto konstrukce pečují a starají se naši mobilní merchandiseři. Jsou to aktivní, módou nadšení pracovníci a kontaktní osoby pro naše zákazníky a partnery v terénu. Mobilní merchandiser si užívá výsady pracovat s velkou volností a samostatností – na konci dne se počítá výsledek a tomu je vše podřízeno.

Zní to zajímavě? Zde se dozvíte o práci mobilního merchandisera více:

  • Jako mobilní merchandiser pečujete o jednu nebo více prodejních ploch u různých maloobchodních partnerů. Jste často na cestách a sami si organizujete rozdělení času. Perfektní, pokud chcete úspěšně spojit zaměstnání a rodinu.
  • Na pracovištích zdobíte nosiče zboží, např. otáčivé sloupky nebo displeje se šperky. Existují přitom definované standardy (visual merchandising), které musíte přesně dodržovat. Díky Vám mají naše displeje vždy špičkovou stylizaci. Na prodejní ploše jsou nanejvýš důležité pořádek a čistota a díky Vašemu nasazení jsou vždy dokonalé.
  • Několikrát do roka se konají propagační a prodejní akce. Díky Vám jsou štítky, plakáty a upozornění na snížení cen vždy přesně rozmístěné.
  • Pro manažera obchodu a vedoucího pobočky jste spolehlivou kontaktní osobou a zajišťujete pravidelnou výměnu transparentních informací o všech zvláštních akcích. Přitom jste opravdovým členem skupiny beeline – motivovaným, přátelským a spolehlivým!
  • Během své činnosti v prodejním místě jste samozřejmě také pro zákazníky kontaktní osobou připravenou pomoci, která ochotně odpovídá na otázky a poskytuje doporučení při nákupním rozhodování.
  • My, členové skupiny beeline jsme týmoví hráči! V pravidelných pohovorech si vyměňujete informace se svým nadřízeným regionálním manažerem (DM) a podáváte zprávy a zpětná hlášení ke všem podstatným tématům souvisejícím s Vaší prací. Jako součást celku se pravidelně zúčastňujete oblastních a regionálních porad.
  • Otevírá se nový obchod? Pak jste pro dodavatele a manažera obchodu přímo na místě kontaktní osobou číslo jedna. Kontrolujete zboží a nosiče zboží, ale také koordinujete a slaďujete skladová pracoviště.