Manažer obchodu

Naši manažeři obchodů jednoduše neřídí jen obchod I AM nebo SIX. Jsou vzorem, koučem a vedoucí silou v jedné osobě. Skutečně dobrému manažerovi obchodu se vždy znovu daří dovést svůj tým ke špičkovým výkonům. Kromě svých silných vedoucích kvalit jste inteligentním podnikovým hospodářem, který se každý den znovu a znovu snaží překonat rekordní obrat ze včerejška. Udělat z dobrého ještě lepší a optimalizovat procesy jsou výzvy, s nimiž rádi měříte své síly. Nedáte přitom na dlouhé diskuse, chápete se iniciativy a posouváte své obchody pádným tempem vpřed.

Máte kvality manažera obchodu? Pak si zde přečtěte více o svých úkolech:

 • Produktivní prodej předpokládá dokonalou realizaci našich konceptů visual merchandisingu, vstřícný servis a perfektně vyškolené pracovníky. Vítejte ve svém světě – zde naleznete základy pro svůj úspěch.
   
 • Máte přesný přehled o prodejních číslech svého obchodu, stejně jako o klíčových výkonových ukazatelích (KPI) – Váš úspěch se koneckonců měří podle růstu těchto výsledků.
   
 • Suverénně řídíte operativní provoz a staráte se o to, aby Váš obchod od otevření až do zavírací doby perfektně běžel. Pokladní a inventurní rozdíly udržujete na co možná nejnižší úrovni.
   
 • Skladové hospodářství, které spadá pod Vaši odpovědnost, musí vždy odpovídat požadavkům Vašeho obchodu. Jste přitom v těsném kontaktu se svým regionálním manažerem. Inventury provádíte podle stanovených standardů a směrnic.
   
 • Zajišťujete personální řízení od náboru svých asistentů prodeje přes plánování pracovníků až po personální rozvoj – berete přitom ohled především na přednosti svých pracovníků a systematicky využíváte a dál rozvíjíte stávající talenty. Podstatnou součástí Vaší práce je také plánování nasazení zaměstnanců. Udržujete stabilní rovnováhu mezi měsíčními prodejními čísly a personálními náklady a zavádíte účinná opatření pro dosažení nejlepší efektivity.
   
 • V neposlední řadě působíte jako vzor a jste přesvědčivým a nadšeným nositelem hodnot beeline. Představujete DNA našeho úspěchu.