Świat

Nasza odpowiedzialność społeczna nie jest ograniczona przez krajowe granice.
Jako jeden z wiodących sprzedawców modnej biżuterii mamy możliwość – a uważamy, że także obowiązek – zapobiegania wszelkim formom wyzysku.

Od 2001 roku wymagamy, aby właściwe danemu krajowi prawo pracy oraz przepisy obowiązujące w krajach, w których zlokalizowana jest produkcja, były ściśle przestrzegane. Uważamy naszych dostawców za partnerów i pracujemy wspólnie z dużym zaangażowaniem, starając się ich zrozumieć i przekazując im wszelkie niezbędne informacje, tym samym realizując zasady naszego kodeksu postępowania (Code of Conduct).

Zatrudnieni przez nas audytorzy w każdym z krajów wspomagają przy tym nas i dostawców, regularnie odwiedzając miejsca produkcji i kontrolując przestrzeganie standardów. W przypadku nieprzestrzegania zaleceń, opracowywane są środki naprawcze, kontrolowane następnie po upływie odpowiedniego czasu przez naszych audytorów.

Opracowany przez nas kodeks postępowania nie dotyczy więc tylko samej firmy beeline, lecz także całego łańcucha produkcyjnego. Nasi klienci mogą być pewni, że korzystne ceny naszych produktów są naprawdę najniższe.

Bez „jeśli” i „ale”

Zakaz zatrudniania dzieci

Zatrudnianie dzieci nie jest w żadnym wypadku tolerowane przez firmę beeline.

Zakaz pracy przymusowej

Praca przymusowa oraz niewłaściwe traktowanie psychiczne lub fizyczne każdego rodzaju nie jest akceptowane.

Zakaz dyskryminacji

Praktyki rekrutacyjne, awanse i płace muszą być sprawiedliwe i równe. Nie wolno dyskryminować pracowników ze względu na rasę, płeć, religię czy narodowość.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Nasi dostawcy muszą gwarantować, że wszystkie procesy produkcyjne są realizowane z uwzględnieniem dyrektyw dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa.

Uczciwe warunki

Prawo zrzeszania się

Każdy pracownik otrzymuje prawo do organizowania się i do negocjacji zespołowych.

Płace i godziny pracy

Pracownicy muszą otrzymywać regularne i stosowne wynagrodzenie. Nadgodziny nie mogą być wymuszane i muszą być wynagradzane zgodnie z przepisami.

System zarządzania

Nasi dostawcy są nakłaniani do tworzenia systemu zarządzania, w ramach którego zasady kodeksu postępowania są wprowadzane w życie i kontrolowane.

Code of Conduct

więcej

Jakość

Stawiamy wysokie wymagania na etapie produkcji i starannie dobieramy dostawców.

więcej

beeline pomaga pomagać

Wspieramy darowiznami różne projekty socjalne.

więcej