Ze spokojnym sumieniem

Zdrowie przede wszystkim – szczególnie w przypadku biżuterii, która jest noszona bezpośrednio na skórze, i substancji, które mają bezpośredni kontakt ze skórą. W związku z tym ustanowiliśmy surowe zalecenia, odpowiadające obowiązującym dyrektywom europejskim i przepisom amerykańskim. Poprzez stałe badania i ścisły kontakt z TÜV przystosowujemy zawsze nasze normy do aktualnych norm ustawowych. Poprzez regularne testy produktów, które zlecamy do przeprowadzenia uznanym laboratoriom i własnym specjalistom ds. jakości, gwarantujemy dotrzymanie naszych norm. Dla ochrony naszych klientów i do ochrony ludzi produkujących biżuterię.

Zwracamy uwagę na jakość, nie tylko pod kątem składników zastosowanych w produktach. Nasi specjaliści ds. jakości sprawdzają wszystkie wzory produkcyjne i wspólnie z dostawcami poszukują nowych technologii produkcji, mając zawsze na celu poprawę jakości. W ten sposób gwarantujemy, że nasi klienci będą długo „błyszczeć” dzięki naszym artykułom.

Standardy jakościowe beeline

Międzynarodowa jakość

Nasze produkty podlegają ścisłym wytycznym UE i USA, przy czym zawsze dostosowujemy się do surowszych rozporządzeń. W UE dla naszych produktów największe znaczenie ma przede wszystkim rozporządzenie REACH. Zdefiniowaliśmy kompleksową Chemical Restriction Policy i zobowiązaliśmy naszych dostawców do stosowania się do tych wartości granicznych. Za pośrednictwem uznanych, akredytowanych laboratoriów systematycznie sprawdzamy, czy nasi dostawcy realizują to zobowiązanie.

 

Nikiel

Rozporządzenie REACH wyznacza stosowne wartości graniczne dla dopuszczalnego stopnia uwalniania się niklu tygodniowo.

Rozróżnia się przy tym, czy artykuł wprowadzany jest przez przekłute części ciała (np. uszy) (wartość graniczna: 0,2 μg/cm2/tydzień), czy też artykuł ma wyłącznie styczność ze skórą (wartość graniczna: 0,5 μg/cm2/tydzień).

Stopień uwalniania się niklu sprawdzany jest metodami testowymi, ustalonymi w DIN EN 1811:2015.

Ołów

Komponenty naszych produktów badane są pod kątem zawartości ołowiu. Nasze wymagania są przy tym jeszcze bardziej surowe niż europejskie lub amerykańskie dyrektywy. Ekspozycja na ołów może powodować szkody zdrowotne.

Kadm

Komponenty naszych produktów badane są pod kątem zawartości kadmu. Nasze wymagania są przy tym jeszcze bardziej surowe niż europejskie lub amerykańskie wytyczne. Kadm jest szkodliwy dla ludzkiego zdrowia, ponieważ gromadzi się w organizmie i może powodować uszkodzenie narządów, a nawet raka.

 

 

 

Barwniki azowe

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie towarów konsumpcyjnych, nasze tekstylia i produkty skórzane nie zawierają związków azowych. Zgodnie z tą wytyczną, niedozwolone jest stosowanie więcej niż 30 mg azozwiązków na kilogram.

Okulary przeciwsłoneczne

Oprawy i soczewki w kolekcji okularów przeciwsłonecznych beeline testowane są pod kątem zawartości szkodliwych substancji i tolerancji dla oczu. Nasze okulary zapewniają ochronę UV-400 i zgodną z najnowszą wersją normy DIN EN ISO 12312-1.

REACH

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances) jest rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w regulującym i ograniczającym stosowanie chemikaliów i badań długoczasowych nad nimi. Jako importer wyrobów nie jesteśmy zobowiązani do rejestracji, postępujemy jednak zgodnie z zasadami REACH. Intensywnie śledzimy dyskusję nad tak zwanymi substancjami SVHC i zobowiązujemy naszych dostawców do ich niestosowania lub stosowania jedynie w ilościach mniejszych niż 0,1 %. Stosowanie się do tych wytycznych sprawdzamy poprzez testowanie produktów, a w razie przekroczenia tych wartości realizujemy nasz obowiązek informowania konsumentów.

 

Nasze wymaganie

Traktujemy naszą odpowiedzialność poważnie. Wobec pracowników, środowiska naturalnego i spółki.

więcej

Odwiedź teraz!

Z lub bez doświadczenia zawodowego: beeline oferuje atrakcyjne szanse startu i kariery.

więcej